Site Search

Prof.Md Ayhan TAŞTEKİN

Neonatology / Neonatal

Medipol University Hospital
Language

English

Send E-mail
2011 - 2012SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SELÇUKLU TIP FAKÜLTESİ
2010 - 2011SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SELÇUKLU TIP FAKÜLTESİ
2006 - 2010ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2004 - 2006ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2002İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi
1998 - 2000SAĞLIK BAKANLIĞI ÇUMRA DEVLET HASTANESİ
2004ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, NEONATOLOJİ
1996Selçık Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
1991İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
A - Uluslararası Çalışmalar 1. Yildiz A, Arikan D, Gözüm S, Taştekın A, Budancamanak I. The effect of the odor of breast milk on the time needed for transition from gavage to total oral feeding in preterm infants. J Nurs Scholarsh. 2011; 43(3): 265-73. 2. Caner I, Olgun H, Buyukavci M, Tastekin A, Ors R. A giant thrombus in the right ventricle of a newborn with Down syndrome: successful treatment with rt-PA. J Pediatr Hematol Oncol. 2006; 28(3): 120-2. 3. Caner İ, Tastekin A, Saruhan F, Hacimuftuoglu A, Cayir A, Unal D, Selli J, Gursan N. Efficacy of L-carnitine administration on lungs of neonatal rats exposed to hyperoxia. J Anim Vet Adv. 2011; 10 (8): 1080-8. 4. Ermis B, Yildirim A, Tastekin A, Ors R. Influence of smoking on human milk tumor necrosis factor-alpha, interleukin-1beta, and soluble vascular cell adhesion molecule-1 levels at postpartum seventh day. Pediatr Int. 2009; 51 (6): 821-4. 5. Ates O, Alp HH, Caner I, Yildirim A, Tastekin A, Kocer I, Baykal O. Oxidative DNA damage in retinopathy of prematurity. Eur J Ophthalmol. 2009; 19(1): 80-5. 6. Büyükokuroglu ME, Gepdiremen A, Tastekin A, Ors R. Pyridoxine may protect the cerebellar granular cells against glutamate-induced toxicity. Int J Vitam Nutr Res. 2007; 77(5): 336-40. 7. Tastekin A, Gepdiremen A, Ors R, Buyukokuroglu ME, Halici Z. Protective effect of L-carnitine against bilirubin-induced neuronal cell death. Brain Dev. 2006; 28(7): 436-9. 8. Tastekin D, Atasever M, Adiguzel G, Keles M, Tastekin A. Hypoglycaemic effect of Artemisia herba-alba in experimental hyperglycaemic rats. Bulletin Of The Veterinary Institute In Pulawy. 2006; 50 (2): 235-8. 9. Ozkan B, Ermis B, Tastekin A, Doneray H, Yildirim A, Ors R. Effect of smoking on neonatal and maternal serum and breast milk leptin levels. Endocr Res. 2005; 31(3): 177-83. 10. Ermis B, Yildirim A, Ors R, Tastekin A, Ozkan B, Akcay F. Influence of smoking on serum and milk malondialdehyde, superoxide dismutase, glutathione peroxidase, and antioxidant potential levels in mothers at the postpartum seventh day. Biol Trace Elem Res. 2005; 105(1-3): 27-36. 11. Ikbal M, Tastekin A, Dogan H, Pirim I, Ors R. The assessment of genotoxic effects in lymphocyte cultures of infants treated with chloral hydrate. Mutat Res. 2004; 564(2): 159-64. 12. Ermis B, Ors R, Tastekin A, Ozkan B. Cushing's syndrome secondary to topical corticosteroids abuse. Clin Endocrinol (Oxf). 2003; 58(6): 795-6. 13. Tastekin A, Ors R, Demircan B, Saricam Z, Ingec M, Akcay F. Oxidative stress in infants born to preeclamptic mothers. Pediatr Int. 2005; 47(6): 658-62. 14. Tastekin A, Gepdiremen A, Ors R, Emin Buyukokuroglu M, Halici Z. L-carnitine protects against glutamate- and kainic acid-induced neurotoxicity in cerebellar granular cell culture of rats. Brain Dev. 2005; 27(8): 570-3. 15. Ermis B, Ors R, Yildirim A, Tastekin A, Kardas F, Akcay F. Influence of smoking on maternal and neonatal serum malondialdehyde, superoxide dismutase, and glutathione peroxidase levels. Ann Clin Lab Sci. 2004; 34(4): 405-9. 16. Oran B, Tastekin A, Karaaslan S, Bas L, Ayçiçek A, Ceri A, Sütçü A, Erkul I. Prophylactic efficiency of 3-weekly benzathine penicillin G in rheumatic fever. Indian J Pediatr. 2000; 67(3): 163-7. 17. Kantarci M, Alper F, Eren S, Onbaş O, Ceviz N, Taştekin A, Durur I, Okur A. Omphalopagus conjoined twins: ultrafast MR imaging findings. Diagn Interv Radiol. 2006; 12(4): 187-9. 18. Tastekin A, Ingec M, Onbas O, Erdogan F, Ikbal M, Aydin MD, Ors R. Antenatally diagnosed acrocallosal syndrome with intact corpus callosum: second affected offspring. Genet Couns. 2005; 16(4): 425-8. 19. Tastekin A, Kantarci M, Ors R, Ceviz N. Sliding hiatal hernia associated with Apert syndrome: a first case report. Genet Couns. 2004; 15(3): 387-9. 20. Tastekin A, Ikbal M, Ors R. Laryngomalacia, choanal atresia and renal anomaly in a newborn with Freeman-Sheldon syndrome phenotype. Genet Couns. 2004; 15(3): 383-6. 21. Ikbal M, Tastekin A, Ors R. Micropenis in a newborn with acrocallosal syndrome. Genet Couns. 2004; 15(2): 233-5. 22. Ermis B, Ors R, Tastekin A, Orhan F. Severe congenital factor X deficiency with intracranial bleeding in two siblings. Brain Dev. 2004; 26(2): 137-8. 23. Ermis B, Tastekin A, Ors R, Ceviz N. Image and diagnosis. Congenital diaphragmatic hernia. West Indian Med J. 2003; 52(3): 240, 249. 24. Tastekin A, Kantarci M, Onbas O, Ermis B, Ors R. Superior sternal cleft and minor hemangiomas in a newborn. Genet Couns. 2003; 14(3): 349-52. 25. Tastekin A, Ermis B, Polat P, Yildirim M, Ors R. A giant cystic hygroma on the leg of a newborn infant complicated by hyponatremia. J Dermatol. 2003; 30(6): 477-9. 26. Tastekin A, Polat P, Ors R. Asphyxiating thoracic dystrophy and syndactyly of the toes in a newborn: coincidence or a new association? Genet Couns. 2003; 14(1): 113-4.
B- Ulusal Çalışmalar 1. Sertöz AD, Keleş S, Ateş O, Salman İA, Baykal O, Taştekin A, Caner İ. Prematüre Retinopatisinde Laser Tedavi Sonuçlarımız. Yeni Tıp Dergisi. 2008; 25 (3): 146-8. 2. Arıkan D, Tüfekçi FG, Tastekin A. Çocuk kliniklerindeki refakatçilerin hastanede yaşadıkları sorunlar, beklentileri ve problem çözme düzeyleri ile ilişkisi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2007; 10 (2): 49-57. 3. Tekemen S, Taştekin A. Yenidoğanlarda vitamin ve mineral desteği. Clinic Pediatri, Vitaminler, Mineraller ve Besin Elemanları Özel Sayısı. 2011; 6(4): 14-30. 4. AL RA, Altaş S, Çetinkaya K, Delibaş İ, Taştekin A, Kadanalı S. Bir disefalus parapagus birleşik ikiz olgusu ve literatürün gözden geçirilmesi. TJOD Derg. 2010; 7(1): 86-7. 5. Taştekin A, Caner İ. Yenidoğanlarda hipogliseminin kısa ve uzun dönemlerdeki etkileri. Clinic Pediatri, Yenidoğan Özel Sayısı. 2009; 4 (4): 7-13. 6. Taştekin A, Olgun H. Bebekler neden ağlar? Sendrom, Yenidoğan Özel Sayısı. 2007; 19(11): 70-80. 7. Alici HA, Cesur M, Ors R, Tastekin A, Tuzun Y. A new technique for laryngeal mask airway insertion in a newborn with Pierre-Robin Syndrome: a case report. EAJM. 2008; 40: 140-3. 8. Uslu C, Taştekin A, Karaşen M, Örs R. Riskli grup yenidoğanlarda transient evoked otoakustik emisyonla işitme taraması sonuçları. Otoskop Dergisi 2003; 4(2): 51-4. 9. Özen Ü, Örs R, Taştekin A, Başar S. Üniversite hastanelerinin yenidoğan yoğun bakım üniteleri için bir klinik bilgi sistemi geliştirilmesi. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 2002; 16(5–6): 293–303. 10. Yavuz H, Keser M, Kartekin H, Çimen D, Topal H, Topal Y, Çakır M, Demirörs H, Taştekin A, Demirezici P, Tatlı M, Akın B. Türkiye’de Çocuk Hekimine Yönelik Şiddet. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 2002; 45 (4): 293–7. 11. Koç H, Reisli İ, Yılmaz H, Taştekin A, Çakır M, Çalışkan Ü, Erkul İ. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yenidoğan Servisi Prematüre Mortalite İstatistikleri (1992-1998). Klinik Bilimler Doktor. 2000; 6 (1): 98-102. 12. Koç H, Yılmaz H, Reisli İ, Oran B, Taştekin A, Altunhan H, Erkul İ. Konjenital Anomaliler ve Ebeveyn Akrabalık İlişkisi. Yeni Tıp Dergisi. 1999; 16 (2): 82-4. 13. Koç H, Ataş E, Baykan M, Reisli İ, Altındiş M, Taştekin A, Erkul İ. Konyada 1-15 Yaş Grubu Çocuklarda Kabakulak Seroprevalansı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 1999; 42 (3): 357-65. 14. Erdoğan F, Altaş S, Şahin Ö, Taştekin A, Yeşilyurt H. Unilateral Renal Aplazi ve Multikistik Displazi (Fetal Otopsi). Doğu Anadolu Tıp Dergisi. 2004; 1 (1): 34-8. 15. Taştekin A, Örs R, Özkan B, Deniz O. A Rare Case of Neonatal Hypotonia: Neonatal Nonketotic Hyperglycinemia. Turk J Med Sci. 2002; 32 (1): 73-5. 16. Savacı N, Taştekin A, Koç H. İki Taraflı Radial Eksiklik. Türk Plastik Cerrahi Dergisi. 1995; 3 (1): 53-5. 17. Oran B, Çalışkan Ü, Oran İ, Taştekin A, Yılmaz H, Yaşar NC, Erkul İ. High Dose Intravenous Methylprednisolone in TAR Syndrome. Turk J Med Sci. 1994; 22: 59-60.