Site Search

Doktor Öğretim Üyesi İşilay AYAR

Anesthesia and Reanimation

Medipol University Hospital
Birth Place

ADANA

Language

İNGİLİZCE

Göle Devlet Hastanesi
2020İstanbul Medipol Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon
2012Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.
Late Onset Complication Of A Previously Undiagnosed Sheehan Syndrome
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
Dekdmedotimidin ile Bilinçli Sedasyon Uygulanan Olgularda Minimal İnvazif Spinal Cerrahi Deneyimlerimiz