Site Search

Assoc.Prof.Md Aylin REZVANİ

Physical Medicine and Rehabilitation

Medipol University Hospital
2010 - 2018Bezmialem Vakıf Üniversitesi
2003 - 2010Bezmialem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2001 - 2003Düzce Ssk Hastanesi Fizik Tedavi Kliniği
1998 - 2001Özel Remer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi
1996 - 1998Özel Ornöram Fizik Tedavi ve Rehabiliatsyon Merkezi
1995İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
1990İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi