Site Search

Assist.Prof.Md Özge GÜRBÜZ

Dental Treatment

Medipol University Hospital
Birth Place

ŞANLIURFA

Language

English

Send E-mail
2012İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Restoratif Diş Tedavisi
2006İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi
Behram O, Lofça G, Efes B (2011). Diş Hastalıkları ve Tedavi Anabilim Dalı İlk Muayene
Kliniğine Başvuran Hastalarda DMFT İndeksi İle Tükürük Özellikleri Arasındaki İlişki.
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 45, 29-36.