Site Search

Assist.Prof.Md Halil Suat AYYILDIZ

Pediatric Surgery

Medipol University Hospital
Birth Place

DİYARBAKIR

Send E-mail
2003 - 2012ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2002 - 2003YAŞAR OKUYAN BÖLGE HASTANESİ
2002Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi
1995İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
1. Ayyıldız HS, Arıtürk E. Çocuklarda İnguinal Herni ve Hidrosel. Klinik Çocuk Formu sf. 1-5, Eylül – Ekim 2004.
2. Suat Ayyıldız. 10. Bölüm: Bebek ve Çocuklarda Kasık Fıtıkları. Kasık Duvarı Fıtıkları. Sf.129 – 147. (Çeviri). (Basım Tarihi 2007).
ULUSLAR ARASI MAKALELER
1. Tugay M, İskit SH, Kotiloğlu E, Ayyıldız S, Dağlı TE. Sıçanlarda adriamisin İle Oluşturulan özofagus Atrezisi Modelinde Gestasyonun 15-18.Günlerindeki Histopatolojik Bulgular. Pediatrik Cerrahi Dergisi 14: 5-10, 2000.
2. İskit S, Dağlı TE, Kıyan G, Tuğtepe H, Ayyıldız S. İzole Özofagus Atrezisinde Geciktirilmiş Primer Onarım: Ön Sonuçlarımız. Pediatrik Cerrahi Dergisi 14: 71-76, 2000.
3. İskit H, Alpay H, Tuğtepe H, Özdemir C, Ayyıldız S, Özel ŞK, Bayramiçli M, Tetik C, Dağlı TE : Analysis Of 33 Pediatric Trauma Victims In The 1999 Marmara, Turkey Earthquake. Journal of Pediatric Surgery 36: 368-372, 2001.
4. Iskit SH, Tuğtepe H, Ayyildiz SH, Kotiloğlu E, Dagli TE, Yeğen BC. Epidermal Growth Factor And Bombesin Act Synergistically To Support Intestinal Adaptation In Rats with Massive Small Bowel Resection. Pediatr Surg Int. 2005 Jun;21(6):436-40.
5. Tander B, Öztaş T, Ayyildiz HS, Rizalar R, Ariturk E, Bernay F. Özofagus Striktürlerinde Bükülebilir Endoskopinin Kullanımı: Etkinlik ve Güvenilirlik. Çocuk Cerrahisi Dergisi 20(3): 147-150, 2006
6. Aygun C, Ozkaya O, Ayyildiz S, Güngör O, Mutlu B, Küçüködük S. An Unusual Cause of Acute Renal Failure in a Newborn: Hydrometrocolpos. Pediatr Nephrol. 2006 Apr;21(4):572-3.
7. Tander B, Rizalar R, Cihan AO, Ayyildiz SH, Ariturk E, Bernay F. Is there a hidden mortality after one-stage transanal endorectal pull-through for patients with Hirschsprung’s disease?. Pediatr Surg Int (2007) 23: 81-86.
8. Kelsaya E, Karakaya D, Baris S, Karacalar S, Ayyıldız S. What is the ideal glucose regime in children undergoing extensive hepatic resection?. Pediatric Anesthesia, 17, 496, 502.
9. Tander B, Ustun L, Ariturk E, Rizalar R, Ayyildiz SH, Bernay F. Baloon Assisted Single Port Thoracoscopic Debritment In Children With Thorasic Empyema. Journal Of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques Vol 17, No.4, 2007.
10. Elli M, Can B, Ceyhan M, Pınarlı FG, Dağdemir A, Ayyıldız HS, Gürsel B, Dağçınar A. Intrathorasic Malignant Peripheral Nerve Sheath Tumor With Angiosarcoma In A Child With NF1. Tumori, 93: 641-644, 2007.
11. Ceyhan M, Kalaycı AG, Ayyıldız S, Bayrak İlkay Koray, Gürmen N. Kistik Fibrozisli Çocukta Akut Apandisit ile Karışabilen Mukoid Apandis. Turkiye Klinikleri J Pediatr 2008; 17: 186-188
12. Topaloglu B, Bicakci U, Tander B, Ariturk E, Kilicoglu B, Aydin O, Rizalar R, Ayyildiz SH, Bernay F. Biochemical And Histopathologic Effects Of Omeprazole And Vitamin E In Rats With Corrosive Esophageal Burns. Pediatr Surg Int (2008) 24: 555-560.
13. Bicakci U, Tander B, Ariturk E, Riza Rizalar, Ayyildiz SH, Bernay F. The right-sided aortic arch in children with esophageal atresia and tracheo-esophageal fistula: a repair through the right thoracotomy. Pediatr Surg Int (2009) 25:423–425.
14. Tander B, Yazici M, Rizalar R, Ariturk E, Ayyildiz SH, Bernay F. Coin Ingestion in Children: Which Size Is More Risky?. Journal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques. Volume 19, Number _, 2009.
15. Canan A. Agirtan, Taner Akar, Seher Akbas, Recep Akdur, Cahide Aydin,Gulsen Aytar, Suat Ayyıldız, Sevgi Baskan, Tugba Belgemen, Ozdecan Bezirci, Ufuk Beyazova, Fatma Yucel Beyaztas, Bora Buken, Erhan Buken, Aysu D. Camurdan, Demet Can, Sevgi Canbaz, Gurol Cantürk, Meltem Ceyhan, Abdulhakim Coskun, Ahmet Celik, Fusun C. Cetin, Ayse Gul Coskun, Adnan Dagcınar, Yildiz Dallar, Birol Demirel, Billur Demirogullari, Orhan Derman, Dilek Dilli, Yusuf Ersahin, Burcu Eşiyok, Gulin Evinc, Ozlem Gencer, Bahar Gökler, Hamit Hanci, Elvan Iseri, Aysun Baransel Isir, Nukhet Isiten, Gulsev Kale, Ferda Karadag, Nuray Kanbur, Birim Kilic, Ebru Kultur, Derya Kurtay, Asli Kuruoglu, Suha Miral, Aysun B. Odabasi, Resmiye Oral, Filiz Simsek Orhon, Cengiz Özbesler, Dilsad Foto Ozdemir, M. Selim Ozkok, Elif Ozmert, Didem B. Oztop, Hamit Özyürek, Figen Pasli, Yıldız Peksen, Onur Polat, Figen Sahin, Ahmet Rıfat Sahin, Serpil Salacin, Emine Suskan, Burak Tander, Deniz Tekin, Ozlem Teksam, Ulku Tiras, Yılmaz Tomak, Ali Riza Tumer, Ahmet Turla, Betul Ulukol, Runa Uslu, Fatma V. Tas, Nilgun Vatandas, Sevtap Velipasaoglu, Fatih Yagmur, Aydin Ya˘gmurlu, Songul Yalcin, Sukruye Yavuz, Kadriye Yurdakok, Contributing Multidisciplinary Teams (MDT). Establishment of interdisciplinary child protection teams in Turkey 2002–2006: Identifying the strongest link can make a difference!. Child Abuse & Neglect 33 (2009) 247–255.
16. Ceyhan M, Belet U, Aslan S, Ayyildiz S, Gol K. Traumatic lumbar artery pseudoaneurysm: the role of CT angiography in diagnosis and treatment. Diagn Interv Radiol. 2009 Oct 19. doi: 10.4261/1305-3825.DIR.1925-08.2.
17. Ansari MS, Ayyildiz HS, Jayanthi VR. Is voiding cystourethrogram necessary in all cases of antenatal hydronephrosis? Indian J Urol. 2009 Oct-Dec;25(4):545-6.
18. Ünal Bıçakcı, Burak Tander, Mithat Günaydın, Rıza Rızalar, Ender Arıtürk, Suat H Ayyıldız, Ferit Bernay. Açık ve laparoskopik apendektominin karşılıştırılması: Komplike ve komplike olmayan apandisitlerin arasında fark var mı?. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2010 (Epub ahead of printing) (DOI: 10.5174/tutfd.2010.04604.1)