Site Search

Assist.Prof.Md Gökhan ALTIN

ENT

Medipol University Hospital
Birth Place

BURSA

Language

English

Send E-mail
2011 - 2011Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2011 - 2012Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2010 - 2012Kahramanmaraş Elbistan Devlet Hastanesi
2005 - 2010Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2010İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
2003Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Eken M, Altin G, Aydin S, Hardal U, Sanli A. Sialoblastoma of the parotid gland. Int J Pediatr Otorhinolaryngol Extra. 2010;5:63-5. A2. Paksoy M, Altin G, Eken M, Hardal U. Effectiveness of Intratympanic Dexamethasone in Otitis Media with Effusion Resistant to Conventional Therapy. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg. 2011, DOI: 10.1007/s12070-011-0281-z. A3. Sanli A, Oz Kursad, Ayduran E, Aydin S, Altin G, Eken M. Carotid Body Tumors and Our Surgical Approaches. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg. 2012;64(2):158-61. A4. Paksoy M, Sanli A, Altin G, Erdogan BA, Bekmez E. Ectopıc located tooth whıch obtructed the maxıllary sınus ostıum. Journal of Pediatric Sciences (ISSN:1309-1247), Vol 4, No 3 (2012). A5. Altin G, Sanli A, Erdogan BA, Paksoy M, Aydin S, Altintoprak N. Huge internal carotid artery aneurysm presenting as tonsillar asymetry. J Craniofac Surg. 2012;23(5):1565-7. A6. Tuncer M, Faydacı G, Altin G, Erdogan BA, Kibar S, Sanli A, Bilgici D. Metastasis of superficial bladder cancer into thyroid gland: a literature review with a rare case. Korean Journal of Urology (kabul edildi.) B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : B1. Aydın S, Paksoy M, Altın G, Eken M, Şanlı A. Endoskopik dakriyosistorinostomi sonuçlarımız. J Kartal TR 2008;19(2):80-4. B2. Hardal Ü, Altın G, Paksoy M, Aydın S, Oktay A. İnfraorbital yerleşimli tüberküloz lenfadenit: olgu sunumu. Kulak Burun Bogaz İhtis Derg 2009;19(4):220-3. B3. Şanlı A, Aydın S, Altın G, Paksoy M, Çelebi Ö, Karadayı N. İntrakraniyal uzanım gösteren Sfenoetmoidal Semento-Ossifiye Fibrom. J Kartal TR 2009;20(2):103-7. B4. Aydın S, Şanlı A, Altın G, Eken M, Yılmaz SH. Ani İşitme Kaybında İntratimpanik Steroid Tedavisi ile Hemodilüsyon ve Vazoaktif Tedavi Kombinasyonunun Karşılaştırılması. J Kartal TR 2011;22(1):20-4. B5. Erdoğan BA, Altin G, Paksoy M, Sanli A, Kibar S, Basak K. Fibromyxoma of the Frontal Sinus. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2012;22(5):297-300.doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.057. C. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: C1. Paksoy M, Altin G, Oktay Z, Eken M, Tasdemir O, ‘Intratympanic Steroid Treatment in Idiopathic Sudden Sensorineural Hearing Loss: A Control Study’ 8th International Conference on Cholesteatoma & Ear Surgery, Poster No 011, Antalya, 2008. C2. Tasdemir O, Altin G, Oktay Z, Eken M, Paksoy M, ‘Efficiency of Intratympanic Steroid Treatment in Otitis Media with Effusion’ 8th International Conference on Cholesteatoma & Ear Surgery, Poster No 045, Antalya, 2008. C3. Eken M, Oktay Z, Altin G, Celebi O, Sanli A, ‘Otogenic Complications of Otitis Media’ 8th International Conference on Cholesteatoma & Ear Surgery, Poster No 194, Antalya, 2008. C4. Eken M, Celebi O, Oktay Z, Altin G, Sanli A, ‘Relationship between MPO Activation and Local Bone Destruction in the Patients with Cholesteatoma’ 8th International Conference on Cholesteatoma & Ear Surgery, Poster No 071, Antalya, 2008. C5. Şanli A, Aydın S, Yılmaz SH, Paksoy M, Altın G, Erdogan BA. Larenks Kanseri Cerrahisinde Larengeal Fonksiyonların Korunma Düzeyleri. 10th International Otorhinolaryngology Head & Neck Surgery, Ankara, April 26-28, 2012. D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: D1. Paksoy M, Eken M, Hardal U, Altın G, Çelebi O. Blow-out Fraktürünün Maksiller Sinüs Duvarı ile Onarımı: Olgu Sunumu. 29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Poster No 49, Antalya, 2007. D2. Şanlı A, Aydın S, Altın G, Hardal U, Taşdemir Ö. Sfenoetmoidal Cementifying Fibroma: Olgu Sunumu. 29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Poster No 50, Antalya, 2007. D3. Hardal U, Altın G, Paksoy M, Aydın S, Oktay ZA. İnfraorbital Bölge Yerleşimli Tüberküloz Lenfadenit: Olgu Sunumu. 29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Poster No 70, Antalya, 2007. D4. Aydın S, Paksoy M, Altın G, Eken M, Şanlı A. Endoskopik Dakriosistorinostomi Sonuçlarımız. 30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Elektronik Poster No 101, Antalya, 2008. D5. Şanlı A, Taşdemir Ö, Eken M, Aydın S, Paksoy M, Altın G. İstanbul Kartal bölgesinde ilkokul çağı çocuklarındaki efüzyonlu otitis media prevalansı ve etyopatolojik inceleme. 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Elektronik poster No 51, Antalya, 2009. D6. Şanlı A, Aydın S, Paksoy M, Eken M, Altın G. Timpanoplasti ameliyatlarında inferior tabanlı flep tekniği. 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Poster No 78, Antalya, 2009. D7. Eken M, Altın G, Aydın S, Paksoy M, Şanlı A. Klinik Derleme: Baş-Boyun rekonstrüksiyonlarında lokorejyonal flep uygulamalarımız. 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Poster No 24, Antalya, 2009. D8. Şanlı A, Altın G, Paksoy M, Eken M, Aydın S. Ani işitme kaybında başlangıç tedavisi olarak intratimpanik steroid tedavisinin etkinliğinin araştırılması. 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Elektronik poster No 77, Antalya, 2010. D9. Aydın S, Şanlı A, Paksoy M, Altın G, Yılmaz H. Ani işitme kaybında intratimpanik steroid tedavisi ile hemodilüsyon ve vazoaktif tedavi kombinasyonunun karşılaştırılması. 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Elektronik poster No 163, Antalya, 2010. D10. Paksoy M, Kibar S, Şanlı A, Aydın S, Eken M, Altın G. Kronik otit tedavisinde radikal ve modifiye radikal mastoidektomilerin tedavi sonuçları. 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Poster No 149, Antalya 2010. D11. Şanlı A, Bekmez ZE, Aydın S, Eken M, Paksoy M, Altın G, Çelebi Ö. Kronik otitis media cerrahisinde fasiyal sinir açıklığı insidansı. 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Poster No 89, Antalya 2011. D12. Erdoğan BA, Şanlı A, Altın G, Aydın S, Paksoy M, Eken M. Persistan alerjik rinitte desloratadin ve montelukast sodyum-desloratadin tedavisinin hayat kalitesi üzerine etkisi. 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Poster No 173, Antalya 2011. D13. Altın G, Şanlı A, Altıntoprak N. Evimizdeki düşman bitki. 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Poster No 278, Antalya 2011. D14. Altın G, Paksoy M, Şanlı A, Erdoğan BA, Aydın S, Bekmez ZE, Başak K. Tiroglossal duktus kisti içerisinde primer tiroid papiller karsinomu. 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Poster No 251, Antalya 2012. D15. Paksoy M, Altın G, Şanlı A, Aydın S, Erdoğan BA, Tutar E, Bilmez ZE. Kronik Gastroözefageal Reflüsü Bulunan Çocuklarda Üst Solunum Yolunda Görülen Klinik Değişiklikler. 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Poster No 432, Antalya 2012. D16. Erdoğan BA, Şanlı A, Paksoy M, Kibar S, Aydın S, Altın G. Tonsillektomide Preinsizyonel Levobupivakainin Postoperatif Ağrı Üzerine Etkisi. 34. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Poster No 005, Antalya 2012.