Site Search

Assist.Prof.Md Abdullah KANSU

Thoracic Deseases

Medipol University Hospital
Birth Place

İSTANBUL

Language

English

Send E-mail
2014 - 2017Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi
2012 - 2014Bezmialem Vakıf Üniversitesi
2009 - 2012Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi
2014İstanbul Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları
2007İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi
5 Adet Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler(SCI&SSCI&Arts and Humanities)
1 Adet Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
24 Adet Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
12 Adet Sertifika