საიტის ძებნა

PET/CT - კიბოს დიაგნოსტიკასა და მკურნალობის მონიტორინგისთვის ყველაზე მოწინავე  მეთოდია, რომელისც ორი სხვადასხვა ტექნოლოგიისგან შედგება:  PET-უჯრედების ფუნქციასა და მეტაბოლიზმე იძლევა ინფორმაციას,  CT კი, ანატომიურ მონაცემებზე.

PET/CT ვიზუალიზაციით, ერთ სეანსში შესაძლებელია უჯრედების მეტაბოლური ფუნქციებისა და ანატომიის 3 განზომილებიანი გამოსახულების მიღებით, დეტალური და ზუსტი მონაცემების მიღება. ამგვარად, ხდება ავადმყოფის მდგომარეობის შესახებ, ყველაზე სწორი ინფორმაციის მოგროვება, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, სიმსივნიანი პაციენტებისთვის ადეკვატური მკურნალობის გადასაწყვეტად.