საიტის ძებნა

ციფრული ბრტყელ პანელიანი მამოგრაფია სპექტრული

ბრივი მამოგრაფიის დროს, ორგანზომილებიანი გამოსახულება მიიღება.

ჩვეულეთხელი პანელური დეტექტორისა (Flat Panel Detector) და ტომოსინთეზის საშუალებით, მკერდის მილიმეტრული სექციების აღება, მკერდის ნაკლებად შეკუმშვა და სამგანზომილებიანი ვიზუალიზაცია ხდება. ამგვარად, მკერდის შიგა სტრუქტურა უფრო ნათლად ჩნდება და მცირდება ბიოფსიისა და ქირურგიული ჩარევის საჭიროება.