საიტის ძებნა

პედიატრიული კარდიოლოგია და ინტერვენციული რადიოლოგია, რადიაციის ძალიან დაბალი დოზებით და ძალიან მაღალი ვიზუალიზაციის ხარისხით, ყველაზე კომპეტენტურ და სწრაფ შედეგებს იღებს.