საიტის ძებნა

მედ.ლექტორი Cem Cahit BARIŞIK

რადიოლოგია

ბაჯილარი მედიპოლის მეგას უნივერსიტეტის საავადმყოფო
2003İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji
1990İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi