საიტის ძებნა

ექ.პრაქტიკოსი Yerkenur KHIDOLDA

კარდიოლოგია

ბაჯილარი მედიპოლის მეგას უნივერსიტეტის საავადმყოფო
დაბადების ადგილი

MOĞOLİSTAN

უცხო ენები

ინგლისური

2012Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi