საიტის ძებნა

ექ. სპეციალისტი Yeliz GÜLER

კარდიოლოგია

ბაჯილარი მედიპოლის მეგას უნივერსიტეტის საავადმყოფო
დაბადების ადგილი

BARTIN

უცხო ენები

İNGİLİZCE

2019 - 2020Adana Şehir Hastanesi
2017 - 2018Kilis Devlet Hastanesi
2017Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji
2010Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi
15 Uluslaraası Makale
4 Ulusal Makale