საიტის ძებნა

ექ. სპეციალისტი Yegane Koulieva ÖZCAN

საოჯახო მედიცინა

ბაჯილარი მედიპოლის მეგას უნივერსიტეტის საავადმყოფო
დაბადების ადგილი

AZERBAYCAN

უცხო ენები

ინგლისური,რუსული

გააგზავნეთ ელექტრონული ფოსტა
2014 - 2016Johns Hopkins Medicine & Anadolu Sağlık Merkezi
2006 - 2015May Sağlık Grubu
2001 - 2004Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2001İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hasatnesi, Aile Hekimliği
1993Azerbaycan Neriman Nerimanov Üniveristesi, Tıp Fakültesi
23 Kongre Katılımı
2 Yürütülen Proje