საიტის ძებნა

პროფესორი Volkan TUZCU

პედიატრიული კარდიოლოგია

ბაჯილარი მედიპოლის მეგას უნივერსიტეტის საავადმყოფო
უცხო ენები

ინგლისური

გააგზავნეთ ელექტრონული ფოსტა
2004 - 2011Arkansas Çocuk Hastanesi, Arkansas Üniversitesi Tıp Fakültesi
2003 - 2004Cincinnati Çocuk Hastanesi, Cincinnati Üniversitesi
1998 - 2003Giessen Üniversitesi
1997 - 1998Texas Çocuk Hastanesi, Baylor College of Medicine
1998Pediatrik Elektrofizyoloji Üstihtisası, Texas Çocuk Hastanesi, Baylor College of Medicine
1997Çocuk Kardiyoloji Üstihtisası, Michigan Çocuk Hastanesi, Wayne State Üniversitesi
1994Michigan Çocuk Hastanesi, Wayne State Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlığı
1990İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi
ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
1. Tuzcu V, Savaşan S: Congestive Heart Failure and Atrial Natriuretic Factor: A Room for Endothelins. Am J Cardiol. 1996;78(1):128-9.
2. Savaşan S, Tuzcu V, Warrier I, Karpawich P: Cardiac rhythm abnormalities during intravenous immunoglobulin G infusion for treatment of thrombocytopenia. J Pediatr Hematol Oncol. 1997;19(3):254-7.
3. Tuzcu V, Özkan B, Sullivan N, Karpawich P, Epstein ML: P wave signal-averaged electrocardiogram as a new marker for atrial tachyarrhythmias in postoperative Fontan patients. J Am Coll Cardiol. 2000;36(2):602-7.
4. Gonzalez y Gonzalez MB, Will JC, Tuzcu V, Schranz D, Blaufox AD, Saul JP, Paul T: Idiopathic monomorphic ventricular tachycardia originating from the left aortic sinus cusp in children: endocardial mapping and radiofrequency catheter ablation. Z Kardiol. 2003;92(2):155-63.
5. Tükek T, Yıldız P, Atılgan D, Tuzcu V, Eren M, Erk O, Demirel S, Akkaya V, Dilmener M, Korkut F. Effect of diurnal variability of heart rate on development of arrhythmia in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Int J Cardiol. 2003;88(2-3):199-206.
6. Tuzcu V, Michel-Benke I, Schranz D: Transcatheter closure of Atrial Septal Defects: Experience of a Pediatric Heart Center. Eur J Gen Med. 2004;1 (3): 33-36.
7. Çeçen A, Ağırdaş C, Uğur A, Tuzcu V: From Market Crashes to Heart Attacks: On the Empirics of non-linear Dynamics and Chaos in Nature and Society. Journal of Social and Economic Studies. 2004; 6(2): 1-32.
8. Tuzcu V: ECG algorithm for Idiopathic Ventricular Outflow Tract Tachycardia. J Cardiov Electrophysiology. 2004; 5(15):616.
9. Tuzcu V, Shah A: Unusual location of the AV node in a patient with Wolff-Parkinson-White Syndrome. Eur J Gen Med. 2004; 1(4): 68-71.
10. Sanbe A, James J, Tuzcu V, Nas S, Martin L, Gulick J, Osinska H, Sakthivel S, Klevitsky R, Ginsburg KS, Bers DM, Zinman B, Lakatta EG, Robbins J: Transgenic rabbit model for human troponin I-based hypertrophic cardiomyopathy. Circulation. 2005; 111(18):2330-8.
11. Tuzcu V, Nas S. Sample Entropy analysis of heart rhythm following cardiac transplantation. Dynamic Time Warping as a novel tool in pattern recognition of ECG changes in heart rhythm disturbances. IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics. Waikoloa, Hawaii October 10-12, 2005. pp 198-202.
12. Tuzcu V, Nas S. Dynamic Time Warping as a novel tool in pattern recognition of ECG changes in heart rhythm disturbances. IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics. Waikoloa, Hawaii, October 10-12, 2005. pp 182-186.
13. Arslan N, Tuzcu V, Nas S, Durukan A. CFD Modeling of blood flow inside human left coronary artery bifurcation with aneurysms. The 3rd European Medical and Biological Engineering Conference. Prague, Czech Republic, November 20 – 25, 2005.
14. Tuzcu V, Nas S, Börklü T, Uğur A: Decrease in the Heart Rate Complexity Prior to the Onset of Atrial Fibrillation. Europace. 2006; 8(6):398-402.
15. Tuzcu V, Gonzalez y Gonzalez MB, Schranz D: Cryoablation: Better Catheter Stability Compared to RF Ablation. Anadolu Kardiyoloji Dergisi. 2006; 6(2):182-4.
16. Tuzcu V, Gonzalez y Gonzalez MB, Schranz D: Diagnosis of Tachycardia Mechanism with Cryomapping in a Toddler with Complex Congenital Heart Disease. Journal of Interventional Cardiovascular Electrophysiology. 2006;16:59-64.
17. Zabala L, Tuzcu V: Electrophysiology Studies without Fluoroscopy. Anesthesia & Analgesia. 2006;103(3):780.
18. Tuzcu V: A Nonfluoroscopic Approach for Electrophysiology and Catheter Ablation Procedures Using a Three-dimensional Navigation System. PACE. 2007;30(4):519-525.
19. Tuzcu V: Resolution of T-Wave Oversensing with Implantable Cardioverter Defibrillator Generator Replacement in an Adolescent. PACE. Pacing Clin Electrophysiol. 2007 Jul;30(7):929-32.
20. Tuzcu V, Best T, Bodtke J. Early Detection of Regional Myocardial Dysfunction in Children with Long-term Pacing. PACE. 2007 Jun;30(6):764-7.
21. Tuzcu V, Halakatti R. Swallow Syncope Associated with Complete Atrioventricular Block in an Adolescent. Pediatric Cardiology. 2007 Aug 10; [Epub ahead of print].
22. Tuzcu V: Cryoablation of Accessory Pathways in Children. PACE. 2007 Sep;30(9):1129-35.
23. Tuzcu V. Invited Editorial: SelectSecure Lead Implantation in Children. PACE. 2007 Jul;30(7):831-3.
24. Tuzcu V, Ulusar U, Nas S, Kaiser JR. Altered Heart Rhythm Dynamics in Very Low Birth Weight Infants with Impending Intraventricular Hemorrhage. Pediatrics, 2009;123:810-815.
25. Collins K, Van Hare GF, Kertesz NJ, Law IH, Bar-Cohen Y, Dubin AM, Etheridge SP, Berul CI, Avari JN, Tuzcu V et al. Pediatric Nonpost-Operative Junctional Ectopic Tachycardia. Journal of the American College of Cardiology. 2009 vol.53, No. 8
26. Dyamenahalli U, Tuzcu V, Fontenot E, Papagiannis J, Jaquiss RD, Bhutta A, Morrow WR, Erickson CC, Imamura M, Prodhan P. Extracorporeal membrane oxygenation support for intractable primary arrhythmias and complete congenital heart block in newborns and infants: short-term and medium-term outcomes. Pediatr Crit Care Med. 2012 Jan;13(1):47-52.
27. Tuzcu V, Kilinc OU. Implantable Cardioverter Defibrillator Implantation without Using Fluoroscopy in a Pregnant Patient. Pacing Clin Electrophysiol. 2011 Sep 28.
28. Kilinc OU, Tuzcu V. Successful Elimination of Significant Arrhythmia Burden with Flecainide in an Adolescent with Long QT Syndrome Type 3. Congenit Heart Dis. 2011 Nov 30.
29. Bhutta AT, Schmitz ML, Swearingen C, James LP, Wardbegnoche WL, Lindquist DM, Glasier CM, Tuzcu V, Prodhan P, Dyamenahalli U, Imamura M, Jaquiss RD, Anand KJ. Ketamine as a neuroprotective and anti-inflammatory agent in children undergoing surgery on cardiopulmonary bypass: A pilot randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Pediatr Crit Care Med. 2012;13(3):328-37.
30. Babaoğlu K, Binnetoğlu K, Altun G, Tuzcu V.A 13-year-old boy with a short QT interval. Anadolu Kardiyol Derg. 2012;12(3).
31. Akdeniz C, Kiplapinar N, Sengul FS, Tuzcu V. Successful Catheter Ablation in a Newborn with Supraventricular Tachycardia Resistant to Medical Therapy. Anadolu Kardiyol Derg. 2012 May 16.
32. Akdeniz C, Tanidir IC, Tuzcu V. Blocked Atrial Bigeminy Presenting with Symptomatic Bradycardia. Congenit Heart Dis. 2012 Apr 2.
33. Uppu S, Tuzcu V. Cryoablation of Ventricular Tachycardia Arising from the Left Coronary Sinus Cusp. Pediatric Card;2012:May 6.
34. Tuzcu V. Significant Reduction of Fluoroscopy in Pediatric Catheter Ablation Procedures: Long-term Experience from a Single Center. (PACE;Temmuz 2012).
35. Ergul Y, Tola HT, Ergul Y, Saygi M, Kiplapinar N, Tuzcu V. Cryoablation of Anteroseptal Accessory Pathways in Children with Limited Fluoroscopy Exposure. (Accepted, Pediatric Cardiology, 2012).
ULUSLARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER
1. Tuzcu V. Fourier Transform Analysis of the Electrocardiograms of Patients with Left Ventricular Hypertrophy. Certification of Merit in Research, Children’s Hospital of Michigan, Wayne State University School of Medicine, June 16 1994.
2. Tuzcu V, Epstein ML. P-wave Signal-Averaged ECG in Postoperative Fontan Patients: A New Marker for Atrial Flutter/Fibrillation. (Presented at the 1996 American Academy of Pediatrics Meeting in Boston).
3. Tuzcu V, Epstein ML. Assessment of Cardiac Effects of Anthracycline Chemotherapy in Childhood Using Signal-Averaged ECG. (Presented at the 1997 American College of Cardiology Meeting in Anaheim, California).
4. Tuczu V. Fast-Fourier Transform Analysis of P-wave Signal-Averaged Electrocardiograms in the Postoperative Univentricular Heart. (Presented at the 1997 North American Society of Pacing and Electrophysiology Meeting in New Orleans).
5. Tuzcu V. Time and Frequency-Domain Changes of Signal-Averaged EKGs of Children Following Treatment With Anthracyclines. Certification of Merit in Research, Children’s Hospital of Michigan, Wayne State University School of Medicine, June 6 1997.
6. Tuzcu V, Kertesz N, Fenrich A, Friedman R. JT Interval Assessment Pre and Post Right Bundle Branch Block Secondary to Tetralogy of Fallot Repair. (Presented at the 1998 North American Society of Pacing and Electrophysiology Meeting in San Diego).
7. Tuzcu V. Radiofrequency Catheter Ablation of Anteroseptal Accessory Connections in Children. (Presented at the 1998 North American Society of Pacing and Electrophysiology Meeting in San Diego).
8. Tuzcu V, Kertesz N, Fenrich A, Friedman R. Safety and Efficacy of Pacemaker Therapy in Children with Long QT Syndrome. (Presented at the 1998 American Heart Association Meeting).
9. Will J, Tuzcu V, Gonzalez M, Thul J, Hagel KJ, Schranz D. Electrophysiology Study and RF Ablation in Children. (Presented at the 1999 Annual German Pediatric Cardiology Meeting).
10. Will J, Tuzcu V, Gonzalez M, Thul J, Hagel KJ, Schranz D. Electrophysiology Study and RF Ablation in Children (Experience in a new center in Germany). (Presented at the 1999 German and Turkish Pediatric Society Meetings).
11. Tuzcu V. Pediatric Electrophysiology in the New Millenium. Symposium: Pediatric Cardiology and Congenital Heart Surgery in the New Millenium. (Symposium coordinator) May27th, 2000.
12. Tuzcu V. P wave signal averaged EKG as a new marker for atrial tachytarrhytmias. (Presented at the German National Pediatric Cardiology Meeting, October 2002).
13. Tuzcu, V.; Will, J.; Gonzalez, M.; Schranz, D.: RF Catheter Ablation Experience at a German Pediatric Electrophysiology Center. Presented at the German National Pediatric Cardiology Meeting, October 2002.
14. Tuzcu, V.: P wave signal averaged EKG as a new marker for atrial tachyarrhytmias. Presented at the German National Pediatric Cardiology Meeting, October 2002.
15. Will, J.C.; Tuzcu, V.; Gonzalez, M.; Schneider, M.; Weiss, K.; Boeck, J.; von der Beek, J.; Duveneck, K.; Schranz, D.; Lange, PE.: Kammerflimmern und plötzlicher Herztod im Kindesalter - Bedeutung der nicht-medikamentösen Therapie. Annual Conference of the German Society for Pediatrics, Leipzig, 18.-21.9.2002. Kinder- und Jugendmedizin 2002;2:A73.
16. Will, J.C.; Tuzcu, V.; Gonzalez, M.; Schneider, M.; Weiss, K.; Krings, G.; Schranz, D.; Lange, P.E.: Evidence based medicine: Vorgehen bei Rhythmusstörungen im Kindesalter unter berücksichtigung von invasiver Elektrophysiologie und Hochfrequenzstromablation. Annual Conference of the German Society for Pediatrics, Leipzig, 18.-21.9.2002. Kinder- und Jugendmedizin 2002;2:A27-A28.
17. Will, J.C.; Tuzcu, V.; Gonzalez, M.; Weiss, K.; Krings, G.; Boeckel, T.; Schneider, M.; Schranz, D.; Lange, P.E.: AV-node reentry tachycardia in children: RF ablation as a safe treatment alternative. Annual Conference of the German Society for Pediatric Cardiology, Bamberg, 5.-8.10.2002. Zeitschrift für Kardiologie 2002;91(9):770.
18. Tuzcu V, Nas S, Borklu T, Ugur A: Decrease in R-R Interval Entropy Prior to the Onset of Atrial Fibrillation. 2005 American College of Cardiology Meeting, Orlando, Florida.
19. Tuzcu V, Nas S, Erdogan H, Zhang L, Vincent M, Benson DW: Identification of Genotype-Specific Repolarization Patterns in Congenital Long-QT Syndrome Using Dynamic Time Warping Analysis. 2005 American Heart Association Meeting, Dallas, Texas.
20. Tuzcu V, Bodtke J, Best T: Early Detection of Regional Myocardial Changes in Chronically Paced Children with Congenital Complete AV block. 2006 Heart Rhythm Society Meeting, Boston, Massachusetts.
21. Tuzcu V, Shira E. The Utility of a Commercial Genetic Testing in Congenital Long QT Syndrome. Amerikan Pediatri Akademisi Toplantısı, Atlanta, Georgia, Ekim 2006.
22. Tuzcu V, Nas S, Ulusar U, Kaiser J. Heart Rhythm Fractal Dynamics are Altered in Premature Newborns with Impending Intraventricular Hemorrhage. PAS/SPR Meeting, Toronto, Canada, May 2007.
23. Haktanir Abul M, Tuzcu V. Biomarkers of Myocardial Injury Following Cryoablation in Children. Heart Rhythm Society Meeting, Denver, Colorado, May 2007.
24. Tuzcu V, Kilinc O, Ugur A, Zhang L. Discrimination of Long QT Syndrome Subtypes Using Fractal Analysis of the Repolarization Phase. Heart Rhythm Society Meeting, May 14 2009, Boston, MA, USA
25. Tuzcu V, Halakatti R. Value of Paced QRS Duration as a Predictor of Left Ventricular Dysfunction in Children with Right Ventricular Pacing. American Heart Association Meeting, 2009.
26. Zubairi R, Gossett J, Tuzcu V. Predictors of Recurrence After Cryoablation of Accessory Pathway-Mediated Supraventricular Tachycardia. American Academy of Pediatrics Meeting, October 2009, Washington DC, USA
27. Kaiser JR, Ugur A, Gauss CH, Williams DK, Tuzcu V. Hypercapnia-induced increases of Cerebral Blood Flow Velocity During the First Week of Life are Associated with Developing Intraventricular hemorrhage in VLBW Infants. Pediatric Academic Societies/Society for Pediatric Research Meeting, Vancouver, British Columbia, Canada, May 3, 2010
28. Zubairi R, Vyas H, Tuzcu V. Improved Left Ventricular Synchrony with Parahisian and Midseptal Pacing Sites: Insights from Color Tissue Doppler Imaging. American Heart Association Meeting, 2010.
29. Tuzcu V, Kilinc OU. Implantation of an ICD without Fluoroscopy in a Pregnant Patient. Presented at the Heart Rhythm Society Meeting in San Francisco, 2011.
30. Tanıdır IC, Akdeniz C, Ergül Y, Tola HT, Kıplapınar N, Tuzcu V. Cryoablation with an 8-mm Tip Catheter for Supraventricular Tachycardia Substrates in Children. Presented at the 46th 2012 meeting of AEPC, Istanbul, Turkey.
31. Akdeniz C, Tola HT, Ergul Y, Saygi M, Kiplapinar N, Tuzcu V. Cryoablation of Anteroseptal Accessory Pathways in Children with Limited Fluoroscopy Exposure. Presented at the 46th 2012 meeting of AEPC, Istanbul, Turkey.
32. Ergul Y, Ozturk E, Akdeniz C, Tanidir IC, Tola HT, Tuzcu V. Cryoablation of Mahaim Pathways in Children. Presented at the 46th 2012 meeting of AEPC, Istanbul, Turkey.
33. Kiplapinar N, Ergul Y, Akdeniz C, Saygi M, Ozyilmaz I, Tuzcu V. Assessment of AV Conduction Following Cryoablation of Atrioventicular Nodal Reentrant Tachycardia in Children. Presented at the 46th 2012 meeting of AEPC, Istanbul, Turkey.
34. Akdeniz C, Ozyilmaz I, Ergul Y, Ozturk E, Tanidir IC, Tuzcu V. Catheter Ablation of Ventricular Tachycardia in Children Using a Limited Fluoroscopy Approach. Presented at the 46th 2012 meeting of AEPC, Istanbul, Turkey.
35. Ergul Y, Haydin S, Saygi M, Ozyilmaz I, Ozturk E, Akdeniz C, Tuzcu V. Minimally Invasive Method for Epicardial Implantation of ICDs in Children. Presented at the 46th 2012 meeting of AEPC, Istanbul, Turkey.
ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
1. Tuzcu V. Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarının Çocuk Kalp Hastalıkları ile İlişkisi. Aktüel Tıp Dergisi. 2003;8(1):48-50.
ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER
1. Tuzcu V, Will J, Gonzalez M, Thul J, Hagel KJ, Schranz D. Right Ventricular Outflow Tract Ventricular Tachycardia: Does It Always Originate from Right Ventricular Outflow Tract ?. (1999 Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi).
2. Tuzcu V. Çocuklarda Aksesuar Yolların Kriyoablasyon ile Tedavisi. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi Toplantısı, Istanbul, Türkiye, Ekim 2006.
3. Tuzcu V, Shira E. Hızlı Genetik Testin Uzun QT Sendromunda Önemi. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi Toplantısı, Istanbul, Türkiye, Ekim 2006.
4. Tuzcu V. EnSite-NavX Sistemi Yardımıyla Floroskopisiz Kateter Ablasyonu. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi Toplantısı, İstanbul, Türkiye, Ekim 2006.
5. Tuzcu V, Best T, Bodtke J. Kalıcı Kalp Pili olan Konjenital AV Bloklu Çocuklarda Bölgesel Miyokardiyal Değişikliklerin Erken Tespiti. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi Toplantısı, İstanbul, Türkiye, Ekim 2006.
6. Tuzcu V. EnSite NavX Sistemi Yardımıyla Floroskopisiz Elektrofizyolojik Çalışma. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi Toplantısı, İstanbul, Türkiye, Ekim 2006.
7. Tuzcu V. Cryoablation for AV Nodal Reentrant Tachycardia in Children: Improved Success with NavX Guidance. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, Kasım 2006.
8. Tuzcu V, Tanıdır C, Akdeniz C. Junksiyonel Taşikardi gibi Prezente Olan Atipik Atriyoventriküler Nodal Reentran Taşikardinin RF Ablasyon ile Tedavisi. 9. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, Mayıs 2010.
9. Akdeniz C, Şengül FS, Güzeltaş A, Tuzcu V. Kardiyomiyopatiye Yol Açan Medikal Tedaviye Dirençli İntraatriyal Reentran Taşikardinin RF Ablasyonu ile Tedavisi. 9. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, Mayıs 2010.
10. Akdeniz C, Tuzcu V. Mustard Operasyonlu Hastada İntraatriyal Reentran ve Fokal Atriyal Taşikardilerin Üç Boyutlu Sistem (Ensite NavX) Yardımıyla Floroskopisiz Ablasyonu. 9. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, Mayıs 2010.
11. Akdeniz C, Ozyilmaz I, Tuzcu V. Konjenital AB Bloklu Hastada 4.1 Fr lik Lümensiz Lead ile Parahisian Kalıcı Pil İmplantasyonu. 9. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, Mayıs 2010.
12. Güzeltaş A, Ödemiş E, Özyılmaz İ, Akyol B, Tuzcu V, Bakır İ. Nadir bir Mitral Kapak Patolojisi: Aksesuar Mitral Kapak. 9. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, Mayıs 2010.
13. Akdeniz C, Kıplapınar N, Güzeltaş A, Tuzcu V. Opere Fallot Tetralojili Hastada Farklı bir Atipik Atriyoventriküler Nodal Reentran Taşikardi Prezentasyonu. 9. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, Mayıs 2010.
14. Akdeniz C, Ozyilmaz I, Tanidir C, Tuzcu V. Pediatrik Elektrofizyolojik Prosedürlerde Floroskopi Süresini Azaltmada Elektroanatomik Haritalama Sisteminin Etkisi: Tek Merkez Deneyimi. 10. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, Mayıs 2011.
15. Akdeniz C, Tanidir C, Ozyilmaz I, Tuzcu V. Supraventriküler Taşikardili Çocuklarda Kriyoablasyonun Rolü: Tek Merkez Tecrübesi. 10. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, Mayıs 2011.
16. Akdeniz C, Kıplapınar N, Tola HT, Ödemiş E, Tuzcu V. Selim Primer Kardiyak Tümöre Bağlı Hayatı Tehdit Eden Malign Aritmi. 10. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, Mayıs 2011.
17. Akdeniz C, Öztürk E, Tuzcu V. Elektrofizyolojik Çalışmada Farklı Davranış Sergileyen Mahaim Tipi Aksesuar Yola Bağlı Supraventriküler Taşikardili Olgunun Başarılı Radyofrekans Ablasyonu. 10. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, Mayıs 2011.
18. Akdeniz C, Tanıdır İC, Tuzcu V. Sık Atriyal Bigemineye Bağlı Semptomatik Bradikardinin Propafenon ile Başarılı Tedavisi. 10. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, Mayıs 2011.
19. Akdeniz C, Kıplapınar N, Şengül FS, Tuzcu V. Çoklu Antiaritmik Tedaviye Cevapsız Supraventriküler Taşikardili Yenidoğanda Radyofrekans Ablasyon ile Tedavi: Olgu Sunumu. 10. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, Mayıs 2011.
20. Haydin S, Saygı M, Ergül Y, Özyılmaz İ, Öztürk E, Akdeniz C, Tuzcu V. Çocuklarda Minimal İnvazif Yöntem ile Epikardiyal İmplante Edilebilir Kardiyoverter Defibrilatör (ICD) Yerleştirilmesi. 11. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, İzmir, Mayıs 2011.
21. Tanıdır İC, Akdeniz C, Ergül Y, Tola HT, Kıplapınar N, Tuzcu V. Supraventriküler Taşikardili Çocuklarda 8-mm Uçlu Kriyoablasyon Kateteri ile Tedavi. 11. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, İzmir, Mayıs 2011.
22. Ergül Y, Kıplapınar N, Akdeniz C, Tuzcu V. İlaca Dirençli Supraventriküler Taşikardi Tanılı Yenidoğan ve Sütçocuklarının Ablasyon ile Tedavisi. 11. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, İzmir, Mayıs 2011.
23. Öztürk E, Ergül Y, Akdeniz C, Tanıdır İC, Tola HT, Tuzcu V. Çocuklarda Mahaim Yollarının Kriyoablasyon ile Tedavisi. 11. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, İzmir, Mayıs 2011.
24. Özyılmaz İ, Akdeniz C, Ergül Y, Öztürk E, Tanıdır İC, Tuzcu V. Çocuklarad Elektroanatomik Sisteminin Kullanımı ile Ventriküler Taşikardilerin Kateter Ablasyonu. 11. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, İzmir, Mayıs 2011.
25. Kıplapınar N, Ergül Y, Akdeniz C, Saygı M, Özyılmaz İ, Tuzcu V. Çocuklarda Atriyoventriküler Nodal Reentran Taşikardinin Kriyoablasyon ile Tedavisi Sonrası AV İletinin Değerlendirilmesi. 11. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, İzmir, Mayıs 2011.
26. Tanıdır İC, Kıplapınar N, Akdeniz C, Ergül Y, Tuzcu V. Kateter Salonunda Ani Desaturasyon. 11. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, İzmir, Mayıs 2011.
27. Akdeniz C, Demir T, Ergül Y, Tuzcu V. Atriyoventriküler Nodal Kısa Süreli Criyomapping Uygulamasının Ablasyon Sonucunun Değerlendirilmesine Katkısı. 11. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, İzmir, Mayıs 2011.
28. Ergül Y, Akdeniz C, Kıplapınar N, Tuzcu V. Eforla İlişkili Senkoplu bir Çocukt İmplante Edilebilir Loop Recorder ile Saptanan bir Aritmi: Ventriküler Fibrilasyon/Polimorfik Ventriküler Taşikardi. 11. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, İzmir, Mayıs 2011.
29. Kıplapınar N, Ergül Y, Çakar NE, Akdeniz C, Erek E, Tuzcu V. Perimembranöz Ventriküler Septal Defektin Cerrahi Tedavisi Sonrası Erken AV Tam Blok, Geç Junksiyonel Ektopik Taşikardi. 11. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, İzmir, Mayıs 2011.
30. Kıplapınar N, Akdeniz C, Ergül Y, Tuzcu V. Mahaim Yoluna Bağlı Supraventriküler Taşikardinin 8-mm Kriyoablasyon Kateteri ile Başarılı Tedavisi. 11. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, İzmir, Mayıs 2011.
31. Demir T, Ergül Y, Akdeniz C, Tuzcu V. Multifokal Atriyaş Taşikardinin Elektroanatomik Haritalama Sistemi Eşliğinde Radyofrekans Kateter Ablasyonu. 11. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, İzmir, Mayıs 2011.
32. Özyılmaz İ, Ergül Y, Akdeniz C, Tuzcu V. Künt Göğüs Travması Sonrası Kardiyak Arrestin Nadir bir Nedeni: Katekolaminerjik Polimorfik Ventriküler Taşikardi. 11. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, İzmir, Mayıs 2011.
33. Ergül Y, Akdeniz C, Demir T, Tuzcu V. Hipertrofik Kardiyomiyopatili bir Çocukta T-wave Oversensing ile İlişkili Uygunsuz Defibrilatör Şoklarının Önlenmesi. 11. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, İzmir, Mayıs 2011.
34. Ergül Y, Akdeniz C, Demir T, Tuzcu V. Radyofrekans Kateter Ablasyonu ile Başarısız Olunmuş bir Çocukta Sağ Taraflı Aksesuar Yolun 8-mm Uçlu Kriyoablasyon Kateteri ile Tedavisi. 11. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, İzmir, Mayıs 2011.
35. Ergül Y, Akdeniz C, Kıplapınar N, Tuzcu V. Ebstein Anomalili bir Çocukta Mahaim Taşikardisinin Kriyoablasyon ile Tedavisi. 11. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, İzmir, Mayıs 2011.
36. Akdeniz C, Özyılmaz İ, Saygı M, Ergül Y, Tuzcu V. İmplante Edilebilir Loop Recorder ile Tanılandırılan Katekolaminerjik Polimorfik Ventriküler Taşikardi Olgusu. 11. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, İzmir, Mayıs 2011.