საიტის ძებნა

პროფესორი Tolga KANDOĞAN

ოტო-რინო-ლარინგოლოგია

ბაჯილარი მედიპოლის მეგას უნივერსიტეტის საავადმყოფო
უცხო ენები

ინგლისური

2017 - 2018Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Sağlık Uyguluma Araştırma Hastanesi
2015 - 2018Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Sağlık Uyguluma Araştırma Hastanesi
2013 - 2018Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Sağlık Uyguluma Araştırma Hastanesi
2013Lausanne Üniversitesi
2003 - 2013İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2002Greifswald Üniversitesi
2001 - 2002Bern Üniversites
2000 - 2003İzmir Eğitim Hastanesi
1991Medish Spectrum Twente Hospital, Groningen Üniversitesi
1990Dryburn Hospital
1989Heidelberg Universitaet
1996Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
1992Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi
28 Adet Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
17 Adet Uluslararsı Bilimsel Toplantısı Sunulan Bildiriler ve Posterler
55 Adet Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
56 Adet Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiri ve Posterler
14 Adet Ulusal ve Uluslararası Hakemli Dergilerde Refere Edilmiş Yayınlar
35 Adet Yurt içi Panel Konferans Moderatör Canlı Cerrahi
10 Adet Yurt içi Katılan Kurslar
8 Adet Yurt Dışı Katıldığı Konferans
32 adet Yurtiçi katılan Toplantı
6 Adet Yurt Dışı Toplantı