საიტის ძებნა

მედ.ლექტორი Tansel ÇAKIR

ბირთვული მედიცინა

ბაჯილარი მედიპოლის მეგას უნივერსიტეტის საავადმყოფო
უცხო ენები

ინგლისური

გააგზავნეთ ელექტრონული ფოსტა
2012 - 2013Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesi
2010 - 2012Çorlu Devlet Hastanesi
2010Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp
2004Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Uluslararası 13 kongre bildirimi, 3 makale, bir kitap bölümü