საიტის ძებნა

ექ. სპეციალისტი Sübet ÖZERDEM

შინაგანი დაავადებები

ბაჯილარი მედიპოლის მეგას უნივერსიტეტის საავადმყოფო
უცხო ენები

ინგლისური

გააგზავნეთ ელექტრონული ფოსტა
2006İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları
2001Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi