საიტის ძებნა

პროფესორი Sina UÇKAN

ყბა-სახის ქირურგია

უნკაპანიı მედიპოლის უნივერსიტეტის სტომატოლოგიური საავადმყოფო / ბაჯილარი მედიპოლის მეგას უნივერსიტეტის საავადმყოფო
დაბადების ადგილი

ANKARA

უცხო ენები

ინგლისური

გააგზავნეთ ელექტრონული ფოსტა
2016İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
2014İstanbul Medipol Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi
2000 - 2013Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
2000 - 2013Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesiı
1989 - 2000Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
1989 - 2000Selçuk Diş Hekimliği Fakültesi
1987 - 1988Mevki Hastanesi
2011Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi
1986Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı
1982Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi
1982Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimliği
7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI ve SSCI)
1: Sar C, Sahinoğlu Z, Özçirpici AA, Uçkan S. Dentofacial effects of skeletal anchored treatment modalities for the correction of maxillary retrognathia. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2014 Jan;145(1):41-54. 2: Soydan SS, Bayram B, Sar C, Uckan S. Change in inferior sclera exposure following Le Fort I osteotomy in patients with midfacial retrognathia. J Oral Maxillofac Surg. 2014 Jan;72(1):166.e1-5. 3: Soydan SS, Uckan S. Management of bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw with a platelet-rich fibrin membrane: technical report. J Oral Maxillofac Surg. 2014 Feb;72(2):322-6. 4: Soydan SS, Cubuk S, Pektas ZO, Uckan S. The extent of chin ptosis and lower incisor exposure changes following the osseous genioplasties. J Craniofac Surg. 2013 Sep;24(5):e445-58. 5: Dayisoylu EH, Uckan S. A discussion on the investigation of an autologous blood treatment strategy for temporomandibular joint hypermobility in a pig model. Int J Oral Maxillofac Surg. 2013 Nov;42(11):1499. 6: Dayisoylu EH, Cifci E, Uckan S. Ultrasound-guided arthrocentesis of the temporomandibular joint. Br J Oral Maxillofac Surg. 2013 Oct;51(7):667-8. 7: Sumer M, Keles GC, Cetinkaya BO, Balli U, Pamuk F, Uckan S. Autogenous cortical bone and bioactive glass grafting for treatment of intraosseous periodontal defects. Eur J Dent. 2013 Jan;7(1):6-14. 8: Bayram B, Yilmaz AC, Ersoz E, Uckan S. Does the titanium plate fixation of symphyseal fracture affect mandibular growth? J Craniofac Surg. 2012 Nov;23(6):e601-3. 9: Altiparmak N, Uckan S. Bone anchoring of sutures for adequate repositioning of the soft tissue flaps in one stage dental implants. Int J Oral Maxillofac Surg. 2013 Apr;42(4):535-6. 10: Soydan SS, Cubuk S, Oguz Y, Uckan S. Are success and survival rates of early implant placement higher than immediate implant placement? Int J Oral Maxillofac Surg. 2013 Apr;42(4):511-5. 11: Ertem SY, Uckan S, Ozden UA. The comparison of angular and curvilinear marginal mandibulectomy on force distribution with three dimensional finite element analysis. J Craniomaxillofac Surg. 2013 Apr;41(3):e54-8. 12: Bayram B, Deniz K, Aydin E, Uckan S. Is auditory function affected after Le Fort I osteotomy? Int J Oral Maxillofac Surg. 2012 Jun;41(6):709-12. 13: Pektas ZO, Bayram B, Balcik C, Develi T, Uckan S. Effects of different mandibular fracture patterns on the stability of miniplate screw fixation in angle mandibular fractures. Int J Oral Maxillofac Surg. 2012 Mar;41(3):339-43. 14: Uckan S, Tamer Y, Deniz K. Survival rates of implants inserted in the maxillary sinus area by internal or external approach. Implant Dent. 2011 Dec;20(6):476-9. 15: Sar C, Arman-Özçırpıcı A, Uçkan S, Yazıcı AC. Comparative evaluation of maxillary protraction with or without skeletal anchorage. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2011 May;139(5):636-49. 16: Oduncuoglu BF, Alaaddinoglu EE, Oguz Y, Uckan S, Erkut S. Repositioning a prosthetically unfavorable implant by vertical distraction osteogenesis. J Oral Maxillofac Surg. 2011 Jun;69(6):1628-32. 17: Deniz K, Muftuoglu G, Kaya B, Uckan S. A simple technique for increasing the length of the distracted area: technical note. J Oral Maxillofac Surg. 2011 Aug;69(8):2242-6. 18: Bayram B, Deniz K, Polat Ozsoy O, Uckan S. A simple surgical approach for management of the rhinoliths: case report. J Oral Maxillofac Surg. 2011 May;69(5):1403-7. 19: Kansu L, Akman H, Uckan S. Closure of oroantral fistula with the septal cartilage graft. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2010 Nov;267(11):1805-6. 20: Veziroglu F, Soydan SS, Cetinşahin A, Uckan S. Maxillomandibular fixation screws for early removal of hardware and correction of lingual tilting in alveolar distraction osteogenesis. J Oral Maxillofac Surg. 2010 Jul;68(7):1651-5. 21: Cetinsahin A, Dinçer M, Arman-Ozçirpici A, Uçkan S. Effects of the zygoma anchorage system on canine retraction. Eur J Orthod. 2010 Oct;32(5):505-13. 22: Bayram B, Uckan S, Cetinsahin A, Arman Ozcirpici A, Ozdemir H, Yazici C. Repositioning of the masseter muscle and its effect on skeletal growth. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2010 May;109(5):e1-5. 23: Uckan S, Deniz K, Dayangac E, Araz K, Ozdemir BH. Early implant survival in posterior maxilla with or without beta-tricalcium phosphate sinus floor graft. J Oral Maxillofac Surg. 2010 Jul;68(7):1642-5. 24: Uckan S, Soydan S, Veziroglu F, Ozcirpici AA. Transverse reduction genioplasty to reduce width of the chin: indications, technique, and results. J Oral Maxillofac Surg. 2010 Jun;68(6):1432-7. 25: Oguz Y, Saglam H, Dolanmaz D, Uckan S. Comparison of stability of 2.0 mm standard and 2.0 mm locking miniplate/screws for the fixation of sagittal split ramus osteotomy on sheep mandibles. Br J Oral Maxillofac Surg. 2011 Mar;49(2):135-7. 26: Eroğlu T, Kaya B, Cetinşahin A, Arman A, Uçkan S. Success of zygomatic plate-screw anchorage system. J Oral Maxillofac Surg. 2010 Mar;68(3):602-5. 27: Keçik D, Aydoğdu E, Ateş U, Uçkan S. Mandibular hypoplasia with curvilinear distraction. J Craniofac Surg. 2010 Jan;21(1):168-73. 28: Derbent M, Melek E, Arman A, Uçkan S, Baskin E. Urofacial (ochoa) syndrome: can a facial gestalt represent severe voiding dysfunction? Ren Fail. 2009;31(7):589-92. 29: Imirzalioğlu P, Uçkan S, Güler N, Haberal A, Uçkan D. Synovial apoptosis in temporomandibular joint disc displacement without reduction. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2009 Nov;108(5):693-8. 30: Oguz Y, Uckan S, Ozden AU, Uckan E, Eser A. Stability of locking and conventional 2.0-mm miniplate/screw systems after sagittal split ramus osteotomy: finite element analysis. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2009 Aug;108(2):174-7. 31: Bayram B, Araz K, Uckan S, Balcik C. Comparison of fixation stability of resorbable versus titanium plate and screws in mandibular angle fractures. J Oral Maxillofac Surg. 2009 Aug;67(8):1644-8. 32: Kaya B, Arman A, Uçkan S, Yazici AC. Comparison of the zygoma anchorage system with cervical headgear in buccal segment distalization. Eur J Orthod. 2009 Aug;31(4):417-24. 33: Uckan S, Veziroglu F, Soydan SS, Uckan E. Comparison of stability of resorbable and titanium fixation systems by finite element analysis after maxillary advancement surgery. J Craniofac Surg. 2009 May;20(3):775-9. 34: Uckan S, Bayram B, Kecik D, Araz K. Effects of titanium plate fixation on mandibular growth in a rabbit model. J Oral Maxillofac Surg. 2009 Feb;67(2):318-22. 35: Uckan S, Veziroglu F, Dayangac E. Alveolar distraction osteogenesis versus autogenous onlay bone grafting for alveolar ridge augmentation: Technique, complications, and implant survival rates. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2008 Oct;106(4):511-5. 36: Pektas ZO, Kircelli BH, Bayram B, Kircelli C, Uckan S. Alveolar cleft closure by distraction osteogenesis with skeletal anchorage during consolidation. Int J Oral Maxillofac Implants. 2008 Jan-Feb;23(1):147-52. 37: Polat-Ozsoy O, Kircelli BH, Arman-Ozçirpici A, Pektaş ZO, Uçkan S. Pendulum appliances with 2 anchorage designs: conventional anchorage vs bone anchorage. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2008 Mar;133(3):339.e9-339.e17. 38: Veziroglu F, Uckan S, Ozden UA, Arman A. Stability of zygomatic plate-screw orthodontic anchorage system: a finite element analysis. Angle Orthod. 2008 Sep;78(5):902-7. 39: Uckan S, Eroglu T, Dayangac E, Araz K. Use of a resorbable nut system for simultaneous implant insertion and maxillary sinus floor elevation. J Oral Maxillofac Surg. 2007 Sep;65(9):1780-2. 40: Bayram B, Aydin E, Uckan S. External auditory canal injury following removal of an impacted third molar: a case report. J Oral Maxillofac Surg. 2007 Jul;65(7):1372-4. 41: Kaya B, Arman A, Uçkan S. Orthodontic and surgical treatment of hemimandibular hyperplasia. Angle Orthod. 2007 May;77(3):557-63. 42: Pektas ZO, Kircelli BH, Cilasun U, Uckan S. The accuracy of computer-assisted surgical planning in soft tissue prediction following orthognathic surgery. Int J Med Robot. 2007 Mar;3:64-71. 43: Uckan S, Oguz Y, Bayram B. Comparison of intraosseous and extraosseous alveolar distraction osteogenesis. J Oral Maxillofac Surg. 2007 Apr;65(4):671-4. 44: Erkut S, Arman A, Gulsahi A, Uckan S, Gulsahi K. Forced eruption and implant treatment in posterior maxilla: a clinical report. J Prosthet Dent. 2007 Feb;97(2):70-4. 45: Pektas ZO, Sener M, Bayram B, Eroglu T, Bozdogan N, Donmez A, Arslan G, Uckan S. A comparison of pre-emptive analgesic efficacy of diflunisal and lornoxicam for postoperative pain management: a prospective, randomized, single-blind, crossover study. Int J Oral Maxillofac Surg. 2007 Feb;36(2):123-7. 46: Uckan S, Dayangac E, Araz K. Is permanent maxillary tooth removal without palatal injection possible? Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2006 Dec;102(6):733-5. Epub 2006 Mar 20. Erratum in: Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2007 Apr;103(4):580. 47: Uckan S, Veziroglu F, Arman A. Unexpected breakage of mandibular midline distraction device: case report. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2006 Dec;102(6):e21-5. Epub 2006 Oct 11. 48: Uckan S, Arman A, Bayram B, Celik E. Vector alignment in maxillary distraction osteogenesis. J Craniofac Surg. 2006 Sep;17(5):992-7. 49: Bayram B, Uckan S, Acikgoz A, Müderrisoglu H, Aydinalp A. Digital panoramic radiography: a reliable method to diagnose carotid artery atheromas? Dentomaxillofac Radiol. 2006 Jul;35(4):266-70. 50: Uckan S, Guler N, Arman A, Mutlu N. Mandibular midline distraction using a simple device. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2006 Jun;101(6):711-7. 51: Erkut S, Uckan S. Alveolar distraction osteogenesis and implant placement in a severely resorbed maxilla: a clinical report. J Prosthet Dent. 2006 May;95(5):340-3. 52: Uckan S, Cilasun U, Erkman O. Rare ocular and cutaneous complication of inferior alveolar nerve block. J Oral Maxillofac Surg. 2006 Apr;64(4):719-21. 53: Kircelli BH, Pektaş ZO, Uçkan S. Orthopedic protraction with skeletal anchorage in a patient with maxillary hypoplasia and hypodontia. Angle Orthod. 2006 Jan;76(1):156-63. 54: Cilasun U, Uckan S, Dolanmaz D, Saglam H. Immediate mechanical stability of sagittal split ramus osteotomy fixed with resorbable compared with titanium bicortical screws in mandibles of sheep. Br J Oral Maxillofac Surg. 2006 Dec;44(6):534-7. Epub 2006 Jan 19. 55: Aydin E, Uckan S, Ozdemir BH, Uyar P. Mitomycin C effect on fibrous adhesions of rabbit temporomandibular joint. Otolaryngol Head Neck Surg. 2005 Nov;133(5):672-6. 56: Uckan S, Guler N, Arman A, Mutlu N. Mandibular midline distraction using a simple device. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2005 Nov;100(5):e85-91. 57: Uckan S, Oguz Y, Uyar Y, Ozyesil A. Reconstruction of a total maxillectomy defect with a zygomatic implant-retained obturator. J Craniofac Surg. 2005 May;16(3):485-9. 58: Guler N, Uckan S, Celik I, Oznurlu Y, Uckan D. Expression of Fas and Fas-ligand and analysis of argyrophilic nucleolar organizer regions in squamous cell carcinoma: relationships with tumor stage and grade, and apoptosis. Int J Oral Maxillofac Surg. 2005 Dec;34(8):900-6. 59: Imirzalioĝlu P, Uckan S, Alaaddinoĝlu EE, Haberal A, Uckan D. Cigarette smoking and apoptosis. J Periodontol. 2005 May;76(5):737-9. 60: Güler N, Uçkan S, Imirzalioğlu P, Açikgözoğlu S. Temporomandibular joint internal derangement: relationship between joint pain and MR grading of effusion and total protein concentration in the joint fluid. Dentomaxillofac Radiol. 2005 May;34(3):175-81. 61: Oz G, Dolanmaz D, Uçkan S, Günhan O, Armstrong JW. Persistent painful swelling in the posterior mandible. J Oral Maxillofac Surg. 2004 Sep;62(9):1139-43. 62: Dolanmaz D, Uckan S, Isik K, Saglam H. Comparison of stability of absorbable and titanium plate and screw fixation for sagittal split ramus osteotomy. Br J Oral Maxillofac Surg. 2004 Apr;42(2):127-32. 63: Güler N, Yatmaz PI, Ataoglu H, Emlik D, Uckan S. Temporomandibular internal derangement: correlation of MRI findings with clinical symptoms of pain and joint sounds in patients with bruxing behaviour. Dentomaxillofac Radiol. 2003 Sep;32(5):304-10. 64: Haydar SG, Tercan A, Uckan S, Gurakan B. Congenital gum synechiae as an isolated anomaly: a case report. J Clin Pediatr Dent. 2003 Fall;28(1):81-3. 65: Haydar SG, Uçkan S, Sesen C. A method for eruption of impacted teeth. J Clin Orthod. 2003 Aug;37(8):430-3. 66: Orhan M, Malkoc S, Usumez S, Uckan S. Mandibular symphyseal distraction and its geometrical evaluation: report of a case. Angle Orthod. 2003 Apr;73(2):194-200. 67: Uckan S, Buchbinder D. Sinus lift approach for the retrieval of root fragments from the maxillary sinus. Int J Oral Maxillofac Surg. 2003 Feb;32(1):87-90. 68: Imirzalioglu P, Uckan S, Haydar SG. Surgical and prosthodontic treatment alternatives for children and adolescents with ectodermal dysplasia: a clinical report. J Prosthet Dent. 2002 Dec;88(6):569-72. 69: Uckan S, Haydar SG, Dolanmaz D. Alveolar distraction: analysis of 10 cases. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2002 Nov;94(5):561-5. 70: Uckan S, Dolanmaz D, Kalayci A, Cilasun U. Distraction osteogenesis of basal mandibular bone for reconstruction of the alveolar ridge. Br J Oral Maxillofac Surg. 2002 Oct;40(5):393-6. 71: Uckan S, Haydar SG, Imirzalioglu P, Acar AG. Repositioning of malpositioned segment during alveolar distraction. J Oral Maxillofac Surg. 2002 Aug;60(8):963-5. 72: Ataoglu H, Uckan S, Oz G, Altinörs N. Maxillofacial hydatid cyst. J Oral Maxillofac Surg. 2002 Apr;60(4):454-6. 73: Gurol M, Uckan S, Guler N, Yatmaz PI. Surgical and reconstructive treatment of a large ossifying fibroma of the mandible in a retrognathic patient. J Oral Maxillofac Surg. 2001 Sep;59(9):1097-100. 74: Uckan S, Schwimmer A, Kummer F, Greenberg AM. Effect of the angle of the screw on the stability of the mandibular sagittal split ramus osteotomy: a study in sheep mandibles. Br J Oral Maxillofac Surg. 2001 Aug;39(4):266-8. 75: Ataoğlu H, Uçkan S, Karaman AI, Uyar Y. Bimaxillary orthognathic surgery in a patient with long face: a case report. Int J Adult Orthodon Orthognath Surg. 1999;14(4):304-9. 76: Uckan S, Buchbinder D, Orhan M, Mutlu N. Management of early relapse after a sagittal split ramus osteotomy by gradual callus distraction: a case report. J Oral Maxillofac Surg. 2000 Feb;58(2):220-3. Review. 77: Uçkan S, Gürol M, Mutlu N, Güngör S. Non-ossifying fibroma of the mandible: report of a case. Br J Oral Maxillofac Surg. 1999 Apr;37(2):152-4. 78: Gurol M, Uckan S, Guler N, Kurkcu M, Inan O. Correction of posttraumatic maxillary deficiency by anterolateral alveolar osteotomy. Int J Adult Orthodon Orthognath Surg. 1998;13(4):327-31. 79: Uckan S, Guler N, Sumer M, Ungor M. Local anesthetic efficacy for oral surgery: Comparison of diphenhydramine and prilocaine. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 1998 Jul;86(1):26-30. 80: Uckan S, Gurol M, Durmus E. Recurrent multifocal Langerhans cell eosinophilic granuloma of the jaws: report of a case. J Oral Maxillofac Surg. 1996 Jul;54(7):906-9. Review.