საიტის ძებნა

ექიმი Seyhun TOPBAŞ

ენა და მეტყველება

ბაჯილარი მედიპოლის მეგას უნივერსიტეტის საავადმყოფო
1980Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi