საიტის ძებნა

ექ.ქირურგი Sevinç ÖZMEN

ქალური დაავადებები და მშობიარობა / ინ-ვიტრო განაყოფიერება (IVF)

ბაჯილარი მედიპოლის მეგას უნივერსიტეტის საავადმყოფო
უცხო ენები

ინგლისური

2014 - 2017Şişli Memorial Hastanesi IVF Merkezi
2012 - 2013Medikalpark Hastanesi
2010 - 2012Damla Hastanesi
2009 - 2010Anadolu Hastanesi
2007 - 2009Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2005 - 2007Çağrı Tıp Merkezi
2004Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum
1991Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi
2 Adet Poster
4 Adet Makale
4 Adet Makale (Yurtdışı)