საიტის ძებნა

ექ. სპეციალისტი Sevil SADRI

ჰემატოლოგია

ბაჯილარი მედიპოლის მეგას უნივერსიტეტის საავადმყოფო
დაბადების ადგილი

TAHRAN

უცხო ენები

ფრანგული,ინგლისური

2018 - 2018İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
2014 - 2014İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
2000 - 2003SSK İzmir Eğitim Hastanesi
2018İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları,Hematoloji
2014İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları
2009İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi