საიტის ძებნა

ექ. სპეციალისტი Sevda Gümüş ŞANLI

სულიერი ჯანმრთელობა და დაავადებები

ბაჯილარი მედიპოლის მეგას უნივერსიტეტის საავადმყოფო
დაბადების ადგილი

HORASAN

უცხო ენები

ინგლისური

2016 - 2019Keşan Devlet Hastanesi
2014 - 2015Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
2008 - 2013Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Arastırma Hastanesi
2013Ord. Mezhar Osman Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
2007Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi