საიტის ძებნა

მედ.ლექტორი Selda AYDIN

ინფექციური დაავადებები და კლინიკურიი მიკრობიოლოგია

სეფაქოი მედიპოლის საუნივერსიტეტო საავადმყოფო / ბაჯილარი მედიპოლის მეგას უნივერსიტეტის საავადმყოფო
უცხო ენები

ინგლისური

2013 - 2013Çerkezköy Devlet Hastanesi
2013 - 2016Çerkezköy Devlet Hastanesi
2011 - 2013Adıyaman Gölbaşı Devlet Hastanesi
2011 - 2013Adıyaman Gölbaşı Devlet Hastanesi
2011İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlığı
2011İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
2005İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlığı
2005İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji
1996Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi
1996Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi