საიტის ძებნა

ექ. სპეციალისტი Selçuk ALVER

ანესთეზია და რეანიმაცია

ბაჯილარი მედიპოლის მეგას უნივერსიტეტის საავადმყოფო
უცხო ენები

ინგლისური

2017 - 2018Şişli Memorial Hastanesi
2015 - 2017Çankırı Devlet Hastanesi
2015İstanbul Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon
2009İstanbul Üniversitesi, İsatnbul Tıp Fakültesi
4 Adet Uluslararası Yazılar
7 Adet Ulusal Toplantılarda Poster Sunumları