საიტის ძებნა

დოცენტი Ömür Gökmen SEVİNDİK

ჰემატოლოგია

ბაჯილარი მედიპოლის მეგას უნივერსიტეტის საავადმყოფო
დაბადების ადგილი

ERZURUM

უცხო ენები

ინგლისური

2017 - 2017Fırat Üniversitesi
2015 - 2017Fırat Üniversitesi
2014 - 2015Mayo Clinic
2015Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Hematoloji
2010Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları
2005Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi
18 Adet Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
26 Adet Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiri ve Kitaplar
7 Adet Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
51 Adet Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler