საიტის ძებნა

პროფესორი Mustafa ÖZSÜTÇÜ

ოფთალმოლოგია

ბაჯილარი მედიპოლის მეგას უნივერსიტეტის საავადმყოფო
უცხო ენები

ინგლისური

გააგზავნეთ ელექტრონული ფოსტა
2010 - 2010Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
2001 - 2011Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği
2000 - 2001Edirne Bölge Hastanesi
2000SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, GÖZ HASTALIKLARI
1994SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Yurtdışı
Evaluation impact of long-term usage of inhaled fluticasone propionate on ocular functions in children with asthma.
Emin O, Fatih M, Mustafa O, Nedim S, Osman C.
2)Lack of ocular side effects after 2 years of topical steroids for allergic rhinitis.
Ozkaya E, Ozsutcu M, Mete F.
3)Increased levels of vascular endothelial growth factor in the aqueous humor of patients with diabetic retinopathy.
Selim KM, Sahan D, Muhittin T, Osman C, Mustafa O.
4)comparison of endonasal with external dacryocystorhinostomy in revision cases.
Korkut AY, Teker AM, Ozsutcu M, Askiner O, Gedikli O.
5)The capsular tension ring in eyes with traumatic subluxated cataracts: a comparative study.
Taskapili M, Gulkilik G, Kocabora S, Yilmazli C, Ozsutcu M.
6)Acute bilateral dense cortical cataracts as a first manifestation of juvenile diabetes mellitus in a 12-year-old girl.
Taskapili M, Gulkilik G, Ozsutcu M, Kucuksahin H.
7)Phacoemulsification with viscodissection in posterior polar cataract: minimizing risk of posterior capsule tear.
Taskapili M, Gulkilik G, Kocabora MS, Ozsutcu M.
8)Transscleral fixation of a single-piece hydrophilic foldable acrylic intraocular lens.
Taskapili M, Gulkilik G, Engin G, Kocabora MS, Yilmazli C, Ozsutcu M, Kucuksahin H.
9)A new technique for pterygium excision: air-assisted dissection.
Gulkilik G, Kocabora S, Taskapili M, Ozsutcu M.