საიტის ძებნა

პროფესორი Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU

ოტო-რინო-ლარინგოლოგია

ბაჯილარი მედიპოლის მეგას უნივერსიტეტის საავადმყოფო
დაბადების ადგილი

KAYSERİ

უცხო ენები

ინგლისური

გააგზავნეთ ელექტრონული ფოსტა
1984 - 2014Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
1993Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
1982İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi
- Science Citation Index ve SCI-Expanded'da taranan dergilerde toplam 36 makale
- Index Medicus'ta taranan 5 ve ulusal hakemli dergide ise 14 adet araştırma makalesi
- Çeşitli ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş toplam 113 bildiri