საიტის ძებნა

პროფესორი Murat DAYANGAÇ

ორგანოთა გადანერგვა

ბაჯილარი მედიპოლის მეგას უნივერსიტეტის საავადმყოფო
დაბადების ადგილი

KAYSERİ

უცხო ენები

ინგლისური

გააგზავნეთ ელექტრონული ფოსტა
2017 - 2017Özel Şişli Florence Nightingale Hastanesi
2016 - 2017İstanbul Bilim Üniversitesi
2014 - 2016İstanbul Bilim Üniversitesi
2012 - 2014Özel Şişli Florance Nightingale Hastanesi
2010 - 2016Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi
2009 - 2009Department of Transplantation, Mayo Clinic Jacksonville Florida
2005 - 2012Özel Şişli Florance Nightingale Hastanesi
2004 - 2005Özel Çamlıca Medicana Hastanesi
2002 - 2004Ege Üniversitesi Medicana Hastanesi
2002EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, GENEL CERRAHİ
1995EGE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
85 Adet Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabunda Basılan Bildiriler
3 Adet Yazılan Ulusal Kitaplardaki Bölümler
33 Adet Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler