საიტის ძებნა

ექ. სპეციალისტი Muhammed ŞEFİK

ბავშვთა ჯანმრთელობა და დაავადებები

ბაჯილარი მედიპოლის მეგას უნივერსიტეტის საავადმყოფო
დაბადების ადგილი

ANKARA

უცხო ენები

ინგლისური

გააგზავნეთ ელექტრონული ფოსტა
2011 - 2013Özel Yıldız Academia Hastanesi
2011 - 2013Özel Yıldız Academia Hastanesi
2010 - 2011Taşlıçay Devlet Hastanesi
2010 - 2011Taşlıçay Devlet Hastanesi
2005 - 2010Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
2010Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi
2010HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
2001ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
2001Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Uluslararası 3 yayını.
Ulusal 2 poster bildiri.