საიტის ძებნა

მედ.ლექტორი Mehmet TÖNGE

ნეიროქირურგია

ბაჯილარი მედიპოლის მეგას უნივერსიტეტის საავადმყოფო
უცხო ენები

ინგლისური

2011Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi
2004Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi