საიტის ძებნა

მედ.ლექტორი Mehmet Akif ÇAÇAN

ორთოპედია და ტრავმატოლოგია

ბაჯილარი მედიპოლის მეგას უნივერსიტეტის საავადმყოფო
დაბადების ადგილი

DİYARBAKIR

უცხო ენები

ინგლისური

2015 - 2017Bitlis Devlet Hastanesi
2010 - 2015Dicle Üniversitesi Hastanesi
2015DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
2009DİCLE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
5 Adet Uluslararası Makale
2 Adet Uluslararası Sözlü Bildiri
10 Adet Ulusal Makale
15 Adet Ulusal Sözlü Bildiri
15 Adet Poster Bildiri
3 Adet Ulusal Kongrelerde Konuşma
3 Adet Kitap Editör Yardımcılığı
Omurga Cerrahisi Diploması