საიტის ძებნა

დოცენტი Kürşat ÖZDİLLİ

პედიატრიული ჰემატოლოგია და ონკოლოგია / ონკოლოგია

ბაჯილარი მედიპოლის მეგას უნივერსიტეტის საავადმყოფო
დაბადების ადგილი

BURSA

უცხო ენები

ინგლისური

გააგზავნეთ ელექტრონული ფოსტა
2007 - 2014İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
2003 - 2013Haliç Üniversitesi
1988Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi
Uluslararası 35 makale ve 20 bildiri, 67 atıf Ulusal 11 makale, 12 bildiri 25 Tez Danışmanlığı, 1Yayın Kurulu Üyeliği İdari Görevler 1998-2013 Haliç Üniversitesi Üniversite Genel Sekreteri (Kurucu) 2004-2007 Haliç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Müdür V. 2005-2009 Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı 2005-2009 Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurul ve Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği 2007-2013 Haliç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği 2007-2009 Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdür V.(Kurucu) 2009-2013 Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği