საიტის ძებნა

დოცენტი İrmak Durur SUBAŞI

რადიოლოგია

ბაჯილარი მედიპოლის მეგას უნივერსიტეტის საავადმყოფო
დაბადების ადგილი

AŞKALE

უცხო ენები

ინგლისური

გააგზავნეთ ელექტრონული ფოსტა
2016 - 2019TCSB Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Radyoloji Kliniği
2010 - 2016Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD
2009 - 2010T.C Kars Kadın-Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
2008 - 2009T.C Sağlık Bakanlığı Yozgat Devlet Hastanesi
2002 - 2008Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD
2016Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi
2008Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji
2002Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Özel İlgi Alanı: Memenin Girişimsel ve Tanısal Radyolojisi
Uluslararası; 51 makale, 22 bildiri, 2 kitap bölümü, 421 atıf
Ulusal; 16 makale, 66 bildiri, 4 kitap bölümü
https://scholar.google.com/citations?hl=tr&user=VJGh21cAAAAJ
https://publons.com/researcher/1377331/irmak-durur-subasi/metrics/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=durur-subasi+i+or+durur+i+or+subasi+id&sort=date&size=200
https://www.researchgate.net/profile/Irmak_Durur-Subasi/research