საიტის ძებნა

პროფესორი İlker YAZICI

პლასტიკური და რეკონსტრუქციული ქირურგია

ბაჯილარი მედიპოლის მეგას უნივერსიტეტის საავადმყოფო
დაბადების ადგილი

ANKARA

უცხო ენები

ინგლისური

გააგზავნეთ ელექტრონული ფოსტა
2013 - 2016TC İstanbul Bilim Universitesi Şişli ve İstanbul Florence Nightingale Hastaneleri
2012 - 2013Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
2012 - 2012Helsinki Üniversitesi Tıp Fakültesi Töölö Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniği
2006 - 2012Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
2004 - 2005Cleveland Clinic Foundation Plastik Cerrahi A.D ye bağlı Mikrocerrahi Araştırma Laboratuvarı
2012Gazi Üniversitesi, Ağız, Yüz, Çene Cerrahisi
2011Gazi Üniversitesi, Plastik ve Rekonstruktif Cerahi, El Cerrrahisi
2004Gazi Üniversitesi, Plastik ve Rekonstruktif Cerahi
1998Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi
35 Adet Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler 28 Adet Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 10 Adet Yazılan uluslararası kitaplarda bölümler 26 Adet Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler