საიტის ძებნა

მედ.ლექტორი Hülya BİLGEN

ჰემატოლოგია

ბაჯილარი მედიპოლის მეგას უნივერსიტეტის საავადმყოფო
დაბადების ადგილი

ESKİŞEHİR

უცხო ენები

ინგლისური

გააგზავნეთ ელექტრონული ფოსტა
2009 - 2014Şişli Florence Nightingale Transfüzyon Merkez
2003 - 2009İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kan Merkezi Müdürü, İ.Ü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Lab.
2003 - 2004Londra NBS Colindale Bölge Kan Merkezi
2002 - 2003İstanbul Üniversitesi Sağlık ve Kültür Daire Başkanlığı Hekimi
1989 - 2003İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji/Onkoloji Kemik İliği
1998İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi
2 kitap,5 kitap içi makale, 25 yurt dışı makale, 10 yurt içi makale,
120 yurt dışı ve içi bildiri