საიტის ძებნა

დოცენტი Haci Murat Güneş DR

კარდიოლოგია

ბაჯილარი მედიპოლის მეგას უნივერსიტეტის საავადმყოფო
დაბადების ადგილი

DİYARBAKIR

უცხო ენები

ინგლისური

გააგზავნეთ ელექტრონული ფოსტა
2011 - 2014Batman Bölge Devlet Hastanesi
2010İSTANBUL KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, KARDİYOLOJİ
2005İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Uluslararası 4 makale ve 3 bildiri ulusal 9 bildiri