საიტის ძებნა

პროფესორი Gökhan BAYSOY

პედიატრიული გასტროენტეროლოგია

ბაჯილარი მედიპოლის მეგას უნივერსიტეტის საავადმყოფო / ქოშუიოლუ სტამბოლის მედიპოლის საავადმყოფო
დაბადების ადგილი

İSTANBUL

უცხო ენები

ინგლისური

გააგზავნეთ ელექტრონული ფოსტა
2011 - 2013Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
2008 - 2011Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
2003 - 2008Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi
2011Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk GAstro Hepatoloji ve Beslenme
2002Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk SAğlığı ve Hastalıkları
1996Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi