საიტის ძებნა

ექიმი Fatma NERSE

ენა და მეტყველება

ბაჯილარი მედიპოლის მეგას უნივერსიტეტის საავადმყოფო
2013 - 2019Özel Yeşilçilek Rehabilitasyon Merkezi
2019İstanbul Medipol Üniversitesi, Dil ve Konuşma Terapisi
2013İstanbul Haliç Üniversitesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon