საიტის ძებნა

პროფესორი Esin KORKUT

გასტროენტეროლოგია

ბაჯილარი მედიპოლის მეგას უნივერსიტეტის საავადმყოფო
დაბადების ადგილი

AMSTERDAM

უცხო ენები

ინგლისური

გააგზავნეთ ელექტრონული ფოსტა
2012 - 2013Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi
2008 - 2012Düzce Atatürk Devlet Hastanesi
2008Abant İzzet Baysal Üni. Düzce Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Gastroenteroloji
2008Abant İzzet Baysal Üni. Düzce Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları
1998Trakya Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Uluslararası 12 makale,
Ulusal 25 makale, 55 bildiri,
1 kitap bölümü çevirisi,
86 atıf