საიტის ძებნა

ექ. სპეციალისტი Emine ATAĞ

პედიატრიული პულმონოლოგია

პენდიკი მედიპოლის საუნივერსიტეტო საავადმყოფო / ბაჯილარი მედიპოლის მეგას უნივერსიტეტის საავადმყოფო
დაბადების ადგილი

CEYHAN

უცხო ენები

ინგლისური

2017Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Göğüs Hastalıkları
2006İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
2001İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi