საიტის ძებნა

ექ. სპეციალისტი Elvan DOLANMAZ

ორთოდონტია

ბაჯილარი მედიპოლის მეგას უნივერსიტეტის საავადმყოფო
დაბადების ადგილი

ANKARA

უცხო ენები

ინგლისური

გააგზავნეთ ელექტრონული ფოსტა
2011Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ortodonti
2011Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ortodonti
2004Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
2004Selçık Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Diş Tabibi
1993Ankara üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Tabibi
1993Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi