საიტის ძებნა

დოცენტი Dilek ÜNAL

რადიაციული ონკოლოგია

ბაჯილარი მედიპოლის მეგას უნივერსიტეტის საავადმყოფო
დაბადების ადგილი

KAYSERİ

უცხო ენები

ინგლისური

გააგზავნეთ ელექტრონული ფოსტა
2011 - 2017Kayseri Eğtim Ve Araştırma Hastanesi
2011Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi
2002Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler: 38 Adet
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler: 2 Adet
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler: 10 Adet
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler: 36 Adet
Uluslararası hakemli olmayan dergilerde yayınlanan makaleler: 1 Adet