საიტის ძებნა

ექ. სპეციალისტი Çetin UYANIK

სახლის ჯანმრთელობის სერვისები / შინაგანი დაავადებები

ბაჯილარი მედიპოლის მეგას უნივერსიტეტის საავადმყოფო
2006 - 2012Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hatanesi
2011İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları
2004DİCLE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ulusal 1 makale, 3 bildiri