საიტის ძებნა

ექ. სპეციალისტი Cem KAYA

ანესთეზია და რეანიმაცია

ბაჯილარი მედიპოლის მეგას უნივერსიტეტის საავადმყოფო
დაბადების ადგილი

ANKARA

უცხო ენები

ინგლისური

გააგზავნეთ ელექტრონული ფოსტა
2010 - 2012Şanlıurfa Kadın Hast.ve Doğum Hastanesi
2006 - 2010Hacettepe Üni. Tıp Fakültesi
2003 - 2004Medipol Üniversitesi Fındıkzade U.A.M
2010Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon
2005Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi