საიტის ძებნა

დოცენტი Cem DİNÇ

ნეიროქირურგია

ბაჯილარი მედიპოლის მეგას უნივერსიტეტის საავადმყოფო
უცხო ენები

ინგლისური

2016 - 2017Wisconsin University
2012 - 2018Düzce Üniversitesi
2000 - 2006Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2006İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi
1999İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
28 Adet Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
12 Adet Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
22 Adet Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
62 Adet Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildirile