საიტის ძებნა

დოცენტი Cem Coşkun AVCI

ორთოპედია და ტრავმატოლოგია

ბაჯილარი მედიპოლის მეგას უნივერსიტეტის საავადმყოფო
დაბადების ადგილი

ANKARA

უცხო ენები

ინგლისური

2017 - 2019Samsun Lıv Hospital ve Samsun Büyük Anadolu Hastanesi
2015 - 2017Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2012 - 2015Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2009 - 2012Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2005 - 2009Özel Ersoy Hastanesi
2002İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
1997İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ