საიტის ძებნა

მედ.ლექტორი Bilgehan ÇATAL

ორთოპედია და ტრავმატოლოგია

ბაჯილარი მედიპოლის მეგას უნივერსიტეტის საავადმყოფო
უცხო ენები

ინგლისური

გააგზავნეთ ელექტრონული ფოსტა
2015 - 2015
2015 - 2015
2015 - 2015
2015 - 2015
2015 - 2015Kafkas Üniversitesi
2015Özel İstanbul Medipol Hastanesi
2015 - 2021Özel İstanbul Medipol Hastanesi
2014 - 2015Kars Devlet Hastanesi
2014 - 2015Kars Devlet Hastanesi
2013 - 2013
2013 - 2013
2013 - 2013
2013 - 2013
2013 - 2014Heilderberg Atos Klinik
2013 - 2014Heilderberg Atos Klinik
2012 - 2012
2012 - 2012
2007 - 2013İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi
2007 - 2013İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi
Marmara Üniversitesi
2018İstanbul Medipol Üniversitesi, Ortopedi Ve Travmatoloji
2018İstanbul Medipol Üniversitesi, Ortopedi Ve Travmatoloji
2013İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji
2013İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji, Ortopedi ve Travmatoloji
2007Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi
2007Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi
2005Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Tıp Fakültesi
2005Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Tıp Fakültesi
Çevirisinde Katkıda Bulunduğum Kitaplar • .AO Basic Principles of Fracture Management. Vol.1-2. Ed. Thomas P Rüedi, Richard E Buckley, Christopher G Moran. Thieme, USA 2007. AO Kırık Tedavisinin Prensipleri • Surgical Techniques for the Knee. Fred D.Cushner, W.Norman Scott, Giles R. Scuderi, Thieme,USA 2005. Diz Cerrahisi Teknikleri Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler • Catal B, Şener M. Treatment and displacement affect the reoperation rate for femoral neck fracture.Clin Orthop Relat Res. Letter to editor 2013 Dec;471(12):4096. doi: 10.1007/s11999-013-3295-x. Epub 2013 Sep 25. Ulusal Kongre ve Sempozyum Bildirileri: • Bilgehan Çatal, İsmail Safa Satoğlu, Atilla Bozkurt, Muhittin Şener- Alt Ekstremite Flepleri 5. Ulusal Rekonstriktif Mikrocerrahi Kongresi 15-17 Aralık 2011– Bodrum • Bilgehan Çatal, Kaya Turan, Cihan Aslan, Muhittin Şener. Osteoporotik Humerus Proksimal Uç Kırıklarında İntramedüller Fibula Otogrefti İle Rekonstrüksiyon 11. Eklem Cerrahisi Kongresi 19-23 nisan 2013 , Antalya • Korkut Arar, Bilgehan Çatal, Özgün Barış Güntürk, Cihan Aslan, Muhittin Şener Kubital Tünel Sendromlu Hastalarda Cerrahi Sonuçlarımız 11. Eklem Cerrahisi Kongresi 19-23 nisan 2013 , Antalya • Bilgehan çatal, özgün barış güntürk, cihan aslan, muhittin sener. Radial arter ön kol flebi ile üst ekstremite rekonstiksiyonu. 23. Ulusal Türk ortopedi ve travmatoloji kongresi ekim 2013, Antalya • Bilgehan çatal, özgün barış güntürk, cihan aslan, muhittin şener. Ayak- ayak bileği yumuşak doku defektlerinin sural arter flebi ile rekonstriksiyonu. 23. Ulusal Türk ortopedi ve travmatoloji kongresi ekim 2013, Antalya • Bilgehan Catal, Murat Özcan, Özgün Barış Güntürk, Mehmet Yıldız, Muhittin Şener. Littler Nörovasküler Saplı Ada Flebi Uygulanan Hastaların Klinik Değerlendirmesi . 23. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi Ekim 2013, Antalya • Bilgehan Çatal. İlkler Unutulmaz: Mecburi Hizmette İlk Günüm. Totbid Aguh Özel Paneli 24. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi Kasım 2014, Antalya • Selim Akçicek, Bilgehan Çatal: Obez Hastalardaki Diz Kıkırdak Defektlerinin Karbon Fiber Rod İle Onarımı: 96 Hastalık Vaka Serisi.Kemik Eklem Cerrahisi Kongresi Nisan 2015, Antalya • Bilgehan Çatal, Mehmet Ali Uysal, Ali Bilge, Gökhan Ulusoy, Cem Özcan: Endoskopik Plantar Fasia Gevşetme Yapılan Hastalardaki Klinik Sonuçlar. Kemik Eklem Cerrahisi Kongresi Nisan 2015, Antalya Posterler • Özgün Güntürk, Cihan Aslan, Bilgehan Çatal, Muhittin Şener, Korkut Arar. İzole Trokanter Major Bursa Tüberkülozu Olgu Sunumu11. Eklem Cerrahisi Kongresi 19-23 Nisan 2013 , Antalya • Bilgehan Çatal, Korkut Arar, Cihan Aslan, Muhittin Şener Nadir Rastlanan Bir Vaka; Nöropatik Omuz Hastalığı 11. Eklem Cerrahisi Kongresi 19-23 Nisan 2013 , Antalya • Bilgehan Çatal, İsmail Safa Satoğlu, Atilla Bozkurt, Muhittin Şener- Alt Ekstremite Flepleri 4. Ortopedi Buluşması 23-27 Nisan, Antalya • Serkan Akçay, Bilgehan Çatal, Cemal Kazımoğlu, Ahmet Kurtulmuş , Kaya Turan, Safa Satoğlu. Adduktor Magnus Kası İçinde Nadir Rastlanan Primer Kist Hidatik Olgusu 4. Ortopedi Buluşması 23-27 Nisan, Antalya • Bilgehan Çatal, Safa Satoğlu, Ahmet Kurtulmuş, Cemal Kazımoğlu, Muhittin Şener. Radiokapiteller Eklem Kaynaklı Ganglion Kistine Bağlı Posterior İnterosseos Sinir Felci4. Ortopedi Buluşması 23-27 Nisan, Antalya. • Bilgehan Çatal, Özgün Barış Güntürk, Cihan Aslan, Muhittin Şener. Nadir Görülen Bir Vaka: Yüksek Başınlı Boya Tabancası İle Tiner Enjeksiyonuna Bağlı Parmak Yaralanması 23. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi Ekim 2013, Antalya • Bilgehan Çatal, Yavuz Ünlü1, Mehmet Ali Uysal2, Korkut Arar3, Ali Bilge4 Çocukluk Çağı Omuz Septik Artriti, Artroskopik Tedavisi Literatür Derlemesi Ve 8 Yaşında Artroskopik Tedavi Edilen Hastanın Vaka Sunumu. Kemik Eklem Cerrahisi Kongresi Nisan 2015, Antalya • Bilgehan Çatal, Onur Dülgeroğlu, Emre Birzat Gölboyu1, Korkut Arar2 Omuz Artroskopi Ameliyatlarında İnterskalen Blok İle Tek Doz Eklem İçi Lokal Anestezik Uygulamasının Postoperatif Analjezik Etkinliklerinin Karşılaştırılması. Kemik Eklem Cerrahisi Kongresi Nisan 2015, Antalya • Yavuz Ünlü1, Bilgehan Çatal, Seda Dağar2, Savaş Çoşkun3 Sakrakoksigeal Bölgeden Pelviks İçi Derin Yerleşimli Yabancı Cisim (Metal Tığ) Pediatrik Olgu Kemik Eklem Cerrahisi Kongresi Nisan 2015, Antalya • Bilgehan Çatal, Yavuz Ünlü1, Mahmut Dülger2, Mehmet Ali Uysal3, Korkut Arar4 Subdeltoid-Subakromial Brucella Bursiti: Vaka Sunumu Kemik Eklem Cerrahisi Kongresi Nisan 2015, Antalya