საიტის ძებნა

მედ.ლექტორი Beytullah ÇAKAL

კარდიოლოგია

ბაჯილარი მედიპოლის მეგას უნივერსიტეტის საავადმყოფო
უცხო ენები

ინგლისური

გააგზავნეთ ელექტრონული ფოსტა
2013 - 2014Muş Devlet Hastanesi
2012 - 2013Artvin Devlet Hastanesi
2012İSTANBUL KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, KARDİYOLOJİ
2007İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Uluslararası 7 makale, 5 olgu sunumu ve 10 bildiri
Ulusal 27 bildiri