საიტის ძებნა

ექ. სპეციალისტი Betül KILIÇ

პედიატრიული ნევროლოგია

ბაჯილარი მედიპოლის მეგას უნივერსიტეტის საავადმყოფო
დაბადების ადგილი

İSTANBUL

უცხო ენები

ინგლისური

გააგზავნეთ ელექტრონული ფოსტა
2012 - 2013İstanbul Arnavutköy Devlet Hastanesi
2007 - 2019Kocaeli Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2016İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Nörolojisi
2012İstabul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
2006Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi
18 Adet Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
6 Adet Uluslararsı Bilimsel Toplantısı Sunulan Bildiriler ve Posterler
5 Adet Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
36 Adet Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler